วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สมาคมประมง สิชล จ.นครศรีธรรมราช  ผอ.ศจร.เขต2 สงขลา พร้อมด้วยนาวาโท สกล สุขีสาร หน. Pipo และเจ้าหน้าที่ ศจร.นครศรีฯ ได้จัด ประชุมพบปะเรือประมง ร่วม80คน เพื่อ ให้ข้อมูลเรื่องการนับวันทำการประมง การเขียนล็อกบุ๊ค การตรึง vms การขอขึ้นทะเบียนเรือขนถ่าย หน้าที่ของแพปลาท่าเทียบเรือ การปฏิบัติตามกฏหมายเน้นการห้ามใช้อวนลากทำการประมงในเขตชายฝั่ง และตอบข้อซักถามอื่นๆ

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สมาคมประมง สิชล จ.นครศรีธรรมราช  ผอ.ศจร.เขต2 สงขลา พร้อมด้วยนาวาโท สกล สุขีสาร หน. Pipo และเจ้าหน้าที่ ศจร.นครศรีฯ ได้จัด ประชุมพบปะเรือประมง ร่วม80คน เพื่อ ให้ข้อมูลเรื่องการนับวันทำการประมง การเขียนล็อกบุ๊ค การตรึง vms การขอขึ้นทะเบียนเรือขนถ่าย หน้าที่ของแพปลาท่าเทียบเรือ การปฏิบัติตามกฏหมายเน้นการห้ามใช้อวนลากทำการประมงในเขตชายฝั่ง และตอบข้อซักถามอื่นๆ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ที่สมาคมประมง สิชล จ.นครศรีธรรมราช  ผอ.ศจร.เขต2 สงขลา พร้อมด้วยนาวาโท สกล สุขีสาร หน. Pipo และเจ้าหน้าที่ ศจร.นครศรีฯ ได้จัด
ประชุมพบปะเรือประมง ร่วม80คน เพื่อ ให้ข้อมูลเรื่องการนับวันทำการประมง การเขียนล็อกบุ๊ค การตรึง vms การขอขึ้นทะเบียนเรือขนถ่าย หน้าที่ของแพปลาท่าเทียบเรือ การปฏิบัติตามกฏหมายเน้นการห้ามใช้อวนลากทำการประมงในเขตชายฝั่ง และตอบข้อซักถามอื่นๆ
ให้กับเรือประมง ในพื้นที่อำเภอ สิชล และท่าศาลา

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!