วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.พลเรือตรี มนตรี  รอดวิเศษ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2 / หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ขนอม ณ  อาคารเลขที่ ๑/๒ หมู่ ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนาวาตรี นราธิป อนันต์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงขนอม นายกิตติพันธ์ เพชรชู นายอำเภอขนอม นายสุชาติ  เตชนราวงศ์ ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ......

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.พลเรือตรี มนตรี  รอดวิเศษ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2 / หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ขนอม ณ  อาคารเลขที่ ๑/๒ หมู่ ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนาวาตรี นราธิป อนันต์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงขนอม นายกิตติพันธ์ เพชรชู นายอำเภอขนอม นายสุชาติ  เตชนราวงศ์ ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ...... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-03-01  |   ข่าววันที่: 2017-03-28 |  อ่าน: 666 ครั้ง
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.พลเรือตรี มนตรี  รอดวิเศษ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2 / หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ขนอม ณ  อาคารเลขที่ ๑/๒ หมู่ ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนาวาตรี นราธิป อนันต์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงขนอม นายกิตติพันธ์ เพชรชู นายอำเภอขนอม นายสุชาติ  เตชนราวงศ์ ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงเขต   2 (สงขลา) และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี พร้อมไปดูการติดตั้งจุดตรวจส่วนหน้าท้องเนียน บริเวณภายในโรงไฟฟ้าขนอม

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000