วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต2สงขลา(นายธีระพงษ์ อภัยภักดี) พร้อมว่าที่ ร.ต. ธนาคม จันทร์แสงทอง ตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต2สงขลา(นายธีระพงษ์ อภัยภักดี) พร้อมว่าที่ ร.ต. ธนาคม จันทร์แสงทอง ตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2016-12-09  |   ข่าววันที่: 2016-12-09 |  อ่าน: 1,037 ครั้ง
 

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 
ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต2สงขลา(นายธีระพงษ์ อภัยภักดี) พร้อมว่าที่ ร.ต. ธนาคม จันทร์แสงทอง ตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานีณ ห้องประชุม ศูนย์ฯ และจุดตรวจส่วนหน้า (FIP-ดอนสัก)พร้อมร่วมประชุมมอบนโยบาย ซักซ้อมความเข้าใจในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ การรายงานผลการปฎิบัติงาน กำหนดเป้าหมายงานในแก้ไขปัญหา IUU การประยุกต์ระบบ vms มาใช้ในการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และร่วมออกตรวจเรือก่อนออกทำการประมง

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000