วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต2สงขลา(นายธีระพงษ์ อภัยภักดี) พร้อมว่าที่ ร.ต. ธนาคม จันทร์แสงทอง ตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต2สงขลา(นายธีระพงษ์ อภัยภักดี) พร้อมว่าที่ ร.ต. ธนาคม จันทร์แสงทอง ตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี... 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 8 ธันวาคม 2559 
ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต2สงขลา(นายธีระพงษ์ อภัยภักดี) พร้อมว่าที่ ร.ต. ธนาคม จันทร์แสงทอง ตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานีณ ห้องประชุม ศูนย์ฯ และจุดตรวจส่วนหน้า (FIP-ดอนสัก)พร้อมร่วมประชุมมอบนโยบาย ซักซ้อมความเข้าใจในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ การรายงานผลการปฎิบัติงาน กำหนดเป้าหมายงานในแก้ไขปัญหา IUU การประยุกต์ระบบ vms มาใช้ในการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และร่วมออกตรวจเรือก่อนออกทำการประมง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!