รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตว์แพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ พร้อมคณะ เข้าติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า เมืองสงขลา โดยมี นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติ

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตว์แพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ พร้อมคณะ เข้าติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า เมืองสงขลา โดยมี นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติ 

ข่าวกิจกรรม


รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตว์แพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ พร้อมคณะ เข้าติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า เมืองสงขลา โดยมี นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!