วันที่ 31 มีนาคม 60 ผอ.กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 เขต 3 หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ในพื้นที่ เขต 2 เขต 3 เข้าร่วมพิธีกระกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน .....

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


วันที่ 31 มีนาคม 60 ผอ.กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 เขต 3 หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ในพื้นที่ เขต 2 เขต 3 เข้าร่วมพิธีกระกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน ..... 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 31 มีนาคม 60 ผอ.กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 เขต 3 หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ในพื้นที่ เขต 2 เขต 3 เข้าร่วมพิธีกระกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน พร้อมจัดประชุมร่วมระหว่างเขต 2-3 เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2560 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการทำงานเพื่อหาทางปรับแก้ ให้การทำงานในรอบครึ่งปีหลังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!