วันที่ 31 มีนาคม 60 ผอ.กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 เขต 3 หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ในพื้นที่ เขต 2 เขต 3 เข้าร่วมพิธีกระกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน .....

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 31 มีนาคม 60 ผอ.กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 เขต 3 หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ในพื้นที่ เขต 2 เขต 3 เข้าร่วมพิธีกระกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน ..... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-04-02  |   ข่าววันที่: 2017-03-31 |  อ่าน: 457 ครั้ง
 

วันที่ 31 มีนาคม 60 ผอ.กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 เขต 3 หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ในพื้นที่ เขต 2 เขต 3 เข้าร่วมพิธีกระกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน พร้อมจัดประชุมร่วมระหว่างเขต 2-3 เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2560 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการทำงานเพื่อหาทางปรับแก้ ให้การทำงานในรอบครึ่งปีหลังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000