วันที่ 2-5 เมษายน 60 ศจร.สุราษฏร์ธานี ร่วมกับ ศปมฝ. กตส. กบร. ศูนย์เทคโนสารสนเทศฯ กรมประมง ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำของเรือประมงไทย ให้กับผู้ประกอบการแพปลา ท่าเทียบเรือ โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่ pipo และผู้เกี่ยวข้อง ณ มหาลัยราชภัฏสุราษฏร์ฯ และท่าเทียบเรือสินสุรีย์ อำเภอดอนสัก สุราษฏร์ฯ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 70 ราย และจะเปิดใช้ระบบนี้อย่างเป็นทางการในพื้นที่สุราษฏร์ธานี 1 พ.ค. 60

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 2-5 เมษายน 60 ศจร.สุราษฏร์ธานี ร่วมกับ ศปมฝ. กตส. กบร. ศูนย์เทคโนสารสนเทศฯ กรมประมง ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำของเรือประมงไทย ให้กับผู้ประกอบการแพปลา ท่าเทียบเรือ โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่ pipo และผู้เกี่ยวข้อง ณ มหาลัยราชภัฏสุราษฏร์ฯ และท่าเทียบเรือสินสุรีย์ อำเภอดอนสัก สุราษฏร์ฯ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 70 ราย และจะเปิดใช้ระบบนี้อย่างเป็นทางการในพื้นที่สุราษฏร์ธานี 1 พ.ค. 60 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-04-04  |   ข่าววันที่: 2017-04-04 |  อ่าน: 389 ครั้ง
 

วันที่ 2-5 เมษายน 60 ศจร.สุราษฏร์ธานี ร่วมกับ ศปมฝ. กตส. กบร. ศูนย์เทคโนสารสนเทศฯ กรมประมง ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำของเรือประมงไทย ให้กับผู้ประกอบการแพปลา ท่าเทียบเรือ โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่ pipo  และผู้เกี่ยวข้อง ณ มหาลัยราชภัฏสุราษฏร์ฯ และท่าเทียบเรือสินสุรีย์ อำเภอดอนสัก สุราษฏร์ฯ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 70 ราย และจะเปิดใช้ระบบนี้อย่างเป็นทางการในพื้นที่สุราษฏร์ธานี 1 พ.ค. 60

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000