ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ




https://www4.fisheries.go.th/mfp-samutprakan







เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4

รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)   28

สรุปรายละเอียด งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565   9

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะการเลือกสรรพนักงานราชการ   21

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเรือตรวจประมงทะเล 111 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเรือตรวจประมงทะเล 111 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 และของท...   13

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ของเรือตรวจประมงทะเลร่วมชุมชน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหัวสายไฮดรอลิคของเรือตรวจประมงทะเลร่วมชุมชน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13
  ทั้งหมด

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ

  49 หมู่ 1 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

  0-2462-6157

  0-2462-6157

  bangphungfish1@hotmail.com

  เป็นหน่วยงานในสังกัดกองตรวจการประมง  กรมประมง    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

มีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ 1 งาน 96 ตาราวา โดยเช่าพื้นที่จากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จ่ายค่าเช่ารายปี ๆ 

ภายในพื้นที่มีหน่วยงานในสังกัดกรมประมงอยู่ 3 หน่วยงาน คือ
             1. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ
             2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน
             3. กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (โรงงานผลิตปูเทียม) 

 แผนที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง