ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ

   (2020-12-24) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปล่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหมายเลขทะเบียน กฉ2169 สป. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-11-24) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-11-24) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช้าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2563-11-12) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ชนิดเบนซิน 95) สำหรับศูนย์ป้องกัันและปราบปรามประมงทะเลสม..
   (2563-12-11) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสัญญาอินเตอร์เน็ต FIBER 2U Port 100Mb/20Mb จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-10-09) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-10-09) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-10-09) เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-22) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ชนิดดีเซล)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 94-1762 กทม. จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เทรลเลอร์บรรทุกเรือตรวจประมงทะเล 224 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-15) ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮษ-3640 กทม. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เทรลเลอร์บรรทุกเรือตรวจประมงทเล 219 จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เทรลเลอร์บรรทุกเรือตรวจประมงทะเล 219 จำนวน 2 รายการ โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 6ช-5371 กทม.จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-15) ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนกุญแจ(ระบบรีโมท)ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ-3731 สป.จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา..
   (2020-09-14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 จำนวน 3 ป้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์เลขทะเบียนเรือตรวจประมงทะเล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ชนิดเบนซิน 95 ) สำหรับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปรา..
   (2020-09-14) ารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง จัดซื้อนำ้มันเชื้อเพลิ..
   (2020-08-25) เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ-2169 สป. จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะ..
   (2020-08-25) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ-2169 สป. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-07-22) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ชนิดเบนซิน95และดีเซลหมุนเวียน)สำหรับหน่วยป้องกันและปราบปรามประม..
   (2020-07-20) จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ชนิดเบนซิน 95 ) ปริมาณน้ำมันประมาณ 6,000 ลิตร..

  •  Hit 20 อันดับ
  • มาตราน้ำ ปี 2563.. (273)  พนักงานราชการ.. (218) ข้าราชการ.. (166) ลูกจ้างประจำ.. (160) พยากรณ์อากาศ.. (141) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์และแจกเอกสารชาวประมงในพื้นที่.. (140) ส่งมอบศูนย์เรียนรู้ชุมชนประมงท้องถิ่นด้านกฎหมาย.. (124) พยากรณ์อากาศ เพื่อการเดินเรือ.. (121) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (118) ชุดเฉพาะกิจไกรทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ นปท.สมุทรปราการ จับจระเข้ .. (115) ผู้บริหารระดับสูง.. (115) จับกุมเรือคราดหอย.. (114) พื้นที่รับผิดชอบ.. (114) ตรวจยึดเครื่องมือคราดหอย จำนวน 6 อัน.. (113) หน้าปกสไลด์.. (113) ประวัติความเป็นมา.. (104) ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับหรือไอ้โง่ จำนวน 34 ลูก.. (102) หน้าปกหลัก.. (100) ร่วมพิธีส่งมอบเงินงบอุดหนุน ให้กับองค์กรชุมชนประมงที่ได้รับคัดเลือก.. (90) ออกปฏิบัติงานตามกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย(ปิดอ่าวตัว ก).. (88)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ

     49 หมู่ 1 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130