ประกาศ ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภับ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด จำรสร 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2

ผู้ชนะการเนอราคา เช่ายริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต NT Max Metro 1000Mbps/700 Mbps   2

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน...   10

ตารางแสดวงเงินงบประมาณ จัดจ้างโครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน   15

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ ของรถยนต์หมาบเลขทะเบียน 8ฌ-8554 กทม.   11

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันหล่อลื่น สำหรับเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ YAMAHA 4 จังหวะ 200 แรงม้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ออกปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ตรวจยึดเครื่องมืออวนลากลู...  55   ออกปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับหร...  55  หน้าปกสไลด์ 3   51  ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพิ่มทักษะการทำประมง ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเส...  46  ร่วมกิจกรรม “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา " สร้างจิตอนุรักษ์ฟื้น...  35  ออกปฏิบัติงาน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังก...  34  ออกปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับหร...  31  ออกปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ตรวจยึดเครื่องมือโพงพาง จ...  30  ออกปฏิบัติงาน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังก...  28  ออกปฏิบัติงาน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังก...  24

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ

     49 หมู่ 1 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130    bangphungfish1@hotmail.com   0-2462-6157   0-2462-6157   แฟนเพจ