พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ 

 เผยเเพร่: 2020-07-22  |  อ่าน: 285 ครั้ง 1. จังหวัดสมุทรปราการ
     - พื้นที่ อ.เมือง อ.พระสมุทรเจดีย์ และ อ.บางบ่อ
     - พื้นที่ความยาวของฝั่งทะเล ประมาณ 12.2 กิโลเมตร
     - พื้นที่ในเขต 3,000 เมตร ประมาณ 22,875 ไร่
 2. จังหวัดกรุงเทพมหานคร
     - พื้นที่เขตบางขุนเทียน
     - พื้นที่ความยาวของฝั่งทะเล ประมาณ 4.4 กิโลเมตร
     - พื้นที่ในเขต 3,000 เมตร ประมาณ 8,250 ไร่
 3. จังหวัดสมุทรสาคร
     - พื้นที่ อ.เมือง
     - พื้นที่ความยาวของฝั่งทะเล ประมาณ 38.8 กิโลเมตร
     - พื้นที่ในเขต 3,000 เมตร ประมาณ 72,750 ไร่