บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ
ว่าที่ ร.ท.สมศักดิ์ สุรัตนมาลย์

หัวหน้าหน่วยฯสมุทรปราการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ

 49 หมู่ 1 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130