บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ
ว่าที่ ร.ท.สมศักดิ์ สุรัตนมาลย์

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สมุทรปราการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ

 49 หมู่ 1 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130