ประกาศ งบทดลองประจำเดือน

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ


สรุปรายละเอียด งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565   9

สรุปรายละเอียด งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565   15

สรุปรายละเอียด งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565   19

สรุปรายละเอียด งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   25

สรุปรายละเอียด งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565   35

สรุปรายละเอียด งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564   34

สรุปรายละเอียดงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   43

สรุปรายละเอียดงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564   50

รายละเอียดของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564   55

สรุปรายละเอียดของงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564   61

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงกลุ่มอนุรั...  73   ร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้านบา...  64  ร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงท้องถิ่น ป...  63  ร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงท้องถิ่นวิ...  59  ลงพื้นที่พร้อมประชุมหารือแนวทางการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด ในพื้นที่จังหวัด...  54  ออกปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย(กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการ...  54  ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลของกลุ่มประมงสมุทรปราการ และกลุ่มประมงพ...  52  ออกปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย(การตรวจเรือประมงในพื้นที่...  51  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)   49  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)   47

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ

     49 หมู่ 1 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130    bangphungfish1@hotmail.com   0-2462-6157   0-2462-6157   แฟนเพจ