ประกาศ งบทดลองประจำเดือน

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ


 สรุปรายงาน งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564   91

 สรุปรายงาน งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563   95

 สรุปรายงาน งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   98

 สรุปรายงาน งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563   109

สรุปรายงาน งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563   112

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563   100

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   123

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563   116

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่พร้อมประชุมหารือแนวทางการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด ในพื้นที่จังหวัด...  70   หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)   67  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)   66  ออกปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย(กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการ...  65  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว...  44  เข้าร่วมพิธีเปิด Fisherman Shop@Bangkhen กรมประมง ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ณ ตลาดน้...  22  ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ร่...  20  ออกปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ตรวจยึดเครื่องมืออวนลากลู...  18  หน้าปกสไลด์ 3   17  ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพิ่มทักษะการทำประมง ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเส...  16

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ

     49 หมู่ 1 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130    bangphungfish1@hotmail.com   0-2462-6157   0-2462-6157   แฟนเพจ