ประกาศ งบทดลองประจำเดือน

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ


รายละเอียดของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564   63

สรุปรายละเอียดของงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564   67

สรุปรายละเอียดของงบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2564   84

สรุปรายละเอียดงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564    96

สรุปงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564   84

สรุปรายละเอียดงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564    90

สรุปรายละเอียดงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564    81

สรุปรายละเอียดงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564    76

สรุปงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564   86

สรุปรายงาน งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   100

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่พร้อมประชุมหารือแนวทางการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด ในพื้นที่จังหวัด...  70   หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)   67  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)   66  ออกปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย(กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการ...  65  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว...  44  เข้าร่วมพิธีเปิด Fisherman Shop@Bangkhen กรมประมง ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ณ ตลาดน้...  22  ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ร่...  20  ออกปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ตรวจยึดเครื่องมืออวนลากลู...  18  หน้าปกสไลด์ 3   17  ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพิ่มทักษะการทำประมง ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเส...  16

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ

     49 หมู่ 1 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130    bangphungfish1@hotmail.com   0-2462-6157   0-2462-6157   แฟนเพจ