ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

เเจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่องานกลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯ (คปท.) ช่วงสถานการณ์ Covid-19
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน ชื่อเล่น อีเมล์ เบอร์โทรติดต่อ
งานประกาศ ประกวดราคา แผนจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นข่าว ส่งมาที่อีเมล์ it@dof.in.th
น.ส.นัยนา ภู่พันธ์ เอ๋ pakorn_a3@hotmail.com  081-7780368
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข จิ๊บ jibbb_jibbb2012@hotmail.co.th 064-9695947
 งานช่าง ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
นายยวนยุท หงษ์ชุมแพ ตุ๊ก  tawan_12@hotmail.com 087-4103472
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข เด่น Thaweesakb@fisheries.go.th 080-0441123
น.ส.กิติยา กุลเกียรติชัย จอย ki_kul13@hotmail.com 081-3958395
งาน Internet, Wifi, E-mail 
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ เจี๊ยบ apisitk@fisheries.go.th 086-7725332 
นายมารุต ปัญจพรอุดมลาภ รุต  marutp@fisheries.go.th 087-5707505
นายไพศาล ผลสง่า ไก่ phaisan.kai@gmail.com 099-6191692
นายอรรถชัย อินทรทรัพย์ ออด peachy.oddy@gmail.com 086-6630700
น.ส.นันทิยา พูลสวัสดิ์ เอ็กซ์ nanthiyap@fisheries.go.th 061-4696294
 งาน Website 
นายอรรถชัย อินทรทรัพย์ ออด peachy.oddy@gmail.com 086-6630700
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข จิ๊บ jibbb_jibbb2012@hotmail.co.th 064-9695947
นายนภัส โสมวดี เฟย auto_n2@hotmail.com 099-5256977
 งาน Zoom 
น.ส.นันทิยา พูลสวัสดิ์ เอ็กซ์ nanthiyap@fisheries.go.th 061-4696294
นายมารุต ปัญจพรอุดมลาภ รุต marutp@fisheries.go.th 087-5707505
นายไพศาล ผลสง่า ไก่ phaisan.kai@gmail.com 099-6191692
ว่าที่ร้อยโททัศสาคร สุวรรณจิระ บีท Beet_t-s@hotmail.com 089-6787036
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข จิ๊บ jibbb_jibbb2012@hotmail.co.th 064-9695947
งานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / ขอตั้งงบประมาณ ICT 
นางกมลลักษณ์ สร้างเอี่ยม  พี่อ้อย kamolluk@hotmail.com 061-5499836
น.ส.มัลลิกา เบญจศรีสุวรรณ อุ๋ย ouija014@gmail.com 081-7756235 
น.ส.สมลักษณ์ ขุนจันทร์ สาว sow2000@hotmail.com 083-0224502 แผนผัง   สถิติ  UIP 12.5K | PV 59.4K

www4.fisheries.go.th/ict
   (2021-03-22) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ..
 69
   (2021-03-22) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564..
 38
   (2021-03-19) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564..
 38
   (2021-03-15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564..
 45
   (2021-03-03) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   1 อัตรา ..
 57
   (2021-03-22) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ..
 69
   (2021-03-22) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564..
 38
   (2021-03-19) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564..
 38
   (2021-03-15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564..
 45
   (2020-12-18) เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ..
 100
   (2020-08-19) เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ จ้างบำรุงรักษาดูแลระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ(PSE)และระ..
 116
   (2020-07-20) เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเช่าบริการระบบเครื่อข่ายเสมือนส่วนตัว(Virtual Private Networ..
 113
   (2020-07-01) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5 โครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..
 112
   (2020-03-17) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ..
 137
   (2020-01-07) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาบริการดูแลระบบ Helpdesh ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก..
 168
   (2020-08-17) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ..
 219
   (2020-08-06) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความ..
 281
   (2020-07-20) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ..
 253
   (2020-01-06) ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..
 187
   (2019-12-11) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)..
 204

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

  50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900 

 แผนที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร
Latitude:13.8430662   Longitude:100.5732069
ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2016-12-16 15:04:26 น. (ลำดับที่: 82)