วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-23  |   ข่าววันที่: 2018-08-23 |  อ่าน: 565 ครั้ง
 

วิสัยทัศน์

“กรมประมงดิจิทัล ภายในปี 2022”

ค่านิยมองค์กร

สร้างสรรค์งานด้วยเทคโนโลยี ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล

วัฒนธรรมองค์กร

D  I  G  I  T  A  L

D = Discipline       = มีวินัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

I = Inspiration       = เต็มเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

G = Genius           = มีความชาญฉลาดเป็นเลิศ มุ่งสู่หน่วยงานดิจิทัล

I = Interactive       = มีอัธยาศัยที่ดีกับผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ

T = Team             = สร้างงานด้วยทีมงานคุณภาพ

A = Agile              = มีความตื่นรู้ และกระฉับกระเฉง

L = Loyal              = มีความซื่อสัตย์และผูกพันต่อองค์กร


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (3,380)  G-Chat.. (2,494) ประวัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร.. (2,274) หน่วยงานภายในศทส.(พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ).. (2,172) Anti IUU.. (1,860) elicense.. (1,820) Aqualib Apps.. (1,816) แบนเนอร์.. (1,801) researchApp.. (1,737) Feed Apps.. (1,713) กระบวนการ Work Flow.. (965) ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศทส.. (790) สัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” พร้อมมอบแนวทางในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ให้ถูกต.. (720) เอกสารฯคณะกรรมการ ICT.. (603) แผนปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงานกรมประมง.. (577) เปิดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสารสนเทศขององค์กร”.. (572) วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร.. (565) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ”.. (546) แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร”.. (497) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง โดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเป.. (494)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900