วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-23  |   ข่าววันที่: 2018-08-23 |  อ่าน: 891 ครั้ง
 

วิสัยทัศน์

“กรมประมงดิจิทัล ภายในปี 2022”

ค่านิยมองค์กร

สร้างสรรค์งานด้วยเทคโนโลยี ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล

วัฒนธรรมองค์กร

D  I  G  I  T  A  L

D = Discipline       = มีวินัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

I = Inspiration       = เต็มเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

G = Genius           = มีความชาญฉลาดเป็นเลิศ มุ่งสู่หน่วยงานดิจิทัล

I = Interactive       = มีอัธยาศัยที่ดีกับผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ

T = Team             = สร้างงานด้วยทีมงานคุณภาพ

A = Agile              = มีความตื่นรู้ และกระฉับกระเฉง

L = Loyal              = มีความซื่อสัตย์และผูกพันต่อองค์กร

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

 50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900