วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-23  |   ข่าววันที่: 2018-08-23 |  อ่าน: 705 ครั้ง
 

วิสัยทัศน์

“กรมประมงดิจิทัล ภายในปี 2022”

ค่านิยมองค์กร

สร้างสรรค์งานด้วยเทคโนโลยี ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล

วัฒนธรรมองค์กร

D  I  G  I  T  A  L

D = Discipline       = มีวินัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

I = Inspiration       = เต็มเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

G = Genius           = มีความชาญฉลาดเป็นเลิศ มุ่งสู่หน่วยงานดิจิทัล

I = Interactive       = มีอัธยาศัยที่ดีกับผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ

T = Team             = สร้างงานด้วยทีมงานคุณภาพ

A = Agile              = มีความตื่นรู้ และกระฉับกระเฉง

L = Loyal              = มีความซื่อสัตย์และผูกพันต่อองค์กร


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (3,711)  G-Chat.. (2,682) ประวัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร.. (2,470) หน่วยงานภายในศทส.(พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ).. (2,196) elicense.. (1,994) Anti IUU.. (1,988) แบนเนอร์.. (1,956) Aqualib Apps.. (1,954) researchApp.. (1,862) Feed Apps.. (1,843) กระบวนการ Work Flow.. (1,100) ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศทส.. (855) สัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” พร้อมมอบแนวทางในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ให้ถูกต.. (778) วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร.. (705) ตระหนักรู้ IT กับ ศทส. ประจำเดือนมกราคม 2562 เรื่อง รู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News).. (703) เอกสารฯคณะกรรมการ ICT.. (663) แผนปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงานกรมประมง.. (636) เปิดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสารสนเทศขององค์กร”.. (626) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ”.. (623) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง โดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเป.. (570)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900