•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่...  97   การประชุม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรมประมง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   72     สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร   51  กรมประมง..ขอเชิญชวนเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2565-   48  ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง เพื่อพิจารณารายการคำขอตั้งงบประมาณด้าน...  48  การประชุมหารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบเครื...  46  ประชุมการพัฒนา Fisheries Shop ครั้งที่ 1/2566   36  ระบบอัจฉริยะ บริหารจัดการร้าน Fisherman shop @ Bang Khen   34  เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ฯ   34  ประชุมเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง   29