ตระหนักรู้ IT กับ ศทส. ประจำเดือนมกราคม 2562 เรื่อง สรุปเทคนิคจับผิดเรื่องมั่วด้วยตัวเอง


ตระหนักรู้ IT กับ ศทส. ประจำเดือนมกราคม 2562 เรื่อง สรุปเทคนิคจับผิดเรื่องมั่วด้วยตัวเอง 


วันที่ 7 มกราคม 2563 ตระหนักรู้ IT กับ ศทส. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ได้ทำเอกสารตระหนักรู้ ด้าน IT เพื่อให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ของกรมประมง  ประจำเดือนมกราคม 2562 เรื่อง สรุปเทคนิคจับผิดเรื่องมั่วด้วยตัวเอง

หากได้รับข่าวหรือข้อมูลอย่าเชื่อง่าย ให้สงสัยไว้ก่อน ก่อนส่งต่อให้ดำเนินการตรวจสอบ โดยให้ลองค้นหาว่ามีข้อมูลจากหน่วยงาน หรือสื่อที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือไม่ โดยใช้เครื่องมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น (Fact-Checking Tools) กรณีที่ค้นหาแล้วเจอข้อมูลนั้นจำนวนมาก ก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องนั้นถูกต้องเสมอไป เนื่องจากในโลกยุคปัจจุบันคนร้ายหรือผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถสร้างและแพร่ข้อมูลได้มากกมายได้ไม่จำกัด ดังนั้น ก่อนแชร์ข้อมูลข่าวสารต้องแน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นจริงและเป็นประโยชน์ ก่อนแชร์เรื่องเงินหรือข้อมูลส่วนตัว ต้องแน่ใจว่าผู้รับปลายทางเป็นตัวจริงและไม่หลอกลวง