คู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน จำนวน 4 กระบวนการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

4.กระบวนการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบงานคอมพิวเตอร..

คู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน จำนวน 4 กระบวนการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref10218

  ผู้ชม: 348 ครั้ง


3.กระบวนการให้บริการติดตั้งและแก้ไขปัญหาโปรแกรม Antivirus กรมประมง ..

คู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน จำนวน 4 กระบวนการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref10217

  ผู้ชม: 193 ครั้ง


2.กระบวนการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ  ..

คู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน จำนวน 4 กระบวนการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref10215

  ผู้ชม: 199 ครั้ง


1. กระบวนการให้บริการจัดทำแผนที่แนบท้ายประกาศ..

คู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน จำนวน 4 กระบวนการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref10214

  ผู้ชม: 187 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

 50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900