ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร แผนผัง   สถิติ  UIP 5K | PV 23.4K

www4.fisheries.go.th/genetic-chumphon
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร

  12/35 หมู่ 8 บ้านทุ่งหงษ์ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86100

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร
Latitude:10.40252   Longitude:99.10820

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2016-12-30 08:41:00 น. (ลำดับที่: 99)