ที่ตั้งและแผนที่ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร ตั้งอยู่เลขที่ 12/35 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งหงษ์ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุพร รหัสไปษณีย์ 86100

เส้นทางเดินทาง

ขาลงใต้ : ใช้ถนนเพชรเกษม จากแยกปฐมพร เดินทางมาทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 20 กิโลเมตร ให้สังเกตด้านซ้ายมือมีปั๊มน้ำมัน ปตท. ที่มีรูปกระต่ายอยู่ด้านหน้า เดินทางต่อมาอีกประมาณ 2 กิโลเมตร พบสี่แยก (สี่แยกทุ่งคา) ให้กลับรถแล้วชิดซ้าย เลี้ยวซ้ายมาประมาณ 2 กิโลเมตร ผ่านสะพานเล็ก ๆ 1 สะพาน สังเกตป้ายเข้าศูนย์อยู่ด้านซ้ายมือ

ขาขึ้นเหนือ : ใช้ถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าไปกรุงเทพ ผ่านอำเภอสวีสังเกตด้านซ้ายมือจะมีองค์พระขนาดใหญ่ เดินทางต่อมาผ่านโรงเรียนทุ่งคาวิทยาคาร และสังเกตหลักกิโลเมตรที่ 21 จะมีป้ายเข้าศูนย์อยู่ซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายมาประมาณ 2 กิโลเมตร ผ่านสะพานเล็ก ๆ 1 สะพาน สังเกตป้ายเข้าศูนย์อยู่ด้านซ้ายมือ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร ตั้งอยู่เลขที่ 12/35 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งหงษ์ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุพร รหัสไปษณีย์ 86100

เส้นทางเดินทาง

ขาลงใต้ : ใช้ถนนเพชรเกษม จากแยกปฐมพร เดินทางมาทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 20 กิโลเมตร ให้สังเกตด้านซ้ายมือมีปั๊มน้ำมัน ปตท. ที่มีรูปกระต่ายอยู่ด้านหน้า เดินทางต่อมาอีกประมาณ 2 กิโลเมตร พบสี่แยก (สี่แยกทุ่งคา) ให้กลับรถแล้วชิดซ้าย เลี้ยวซ้ายมาประมาณ 2 กิโลเมตร ผ่านสะพานเล็ก ๆ 1 สะพาน สังเกตป้ายเข้าศูนย์อยู่ด้านซ้ายมือ

ขาขึ้นเหนือ : ใช้ถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าไปกรุงเทพ ผ่านอำเภอสวีสังเกตด้านซ้ายมือจะมีองค์พระขนาดใหญ่ เดินทางต่อมาผ่านโรงเรียนทุ่งคาวิทยาคาร และสังเกตหลักกิโลเมตรที่ 21 จะมีป้ายเข้าศูนย์อยู่ซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายมาประมาณ 2 กิโลเมตร ผ่านสะพานเล็ก ๆ 1 สะพาน สังเกตป้ายเข้าศูนย์อยู่ด้านซ้ายมือ