วิสัยทัศน์ 

 เผยเเพร่: 2017-02-20  |  อ่าน: 971 ครั้ง


วิสัยทัศน์

                  เป็นศูนย์วิจัยหลักด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำในภาคใต้  เพื่อพัฒนาและผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดดี ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

                  เป็นศูนย์วิจัยหลักด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำในภาคใต้  เพื่อพัฒนาและผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดดี ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน