ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร


ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง 

ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ


ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง

กรมประมงปรับเปลี่ยนราคาพันธุ์สัตว์น้ำ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร

    รายละเอียด 12/35 หมู่ 8 บ้านทุ่งหงษ์ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86100  email  genetic.chumphon@gmail.com  โทรศัพท์ 077-510-310  FAX 077-510-311  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6