การใช้ยาและสารเคมีในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร


การใช้ยาและสารเคมีในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

บทความ


การใช้ยาและสารเคมีในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การใช้ยาและสารเคมีในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ถูกต้อง

1. ใช้เฉพาะเมื่อยามจำเป็นเท่านั้น

2. ใช้ยาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้เท่านั้น 

3. ใช้ยาอย่างเหมาะสม ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร

    รายละเอียด 12/35 หมู่ 8 บ้านทุ่งหงษ์ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86100  email  genetic.chumphon@gmail.com  โทรศัพท์ 077-510-310  FAX 077-510-311  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6