สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์https://www4.fisheries.go.th/fpo-phetchabun


คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร้านขายปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    426 สืบค้นหมายเลขไมโครซิปปลาตะพัด    212 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ    475 ผลการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการประมง    333 เครื่องมือทำการประมงที่ผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    8,807 การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น    6,966 รายชื่อหน่วยงาน กรมประมง (ภาษาไทยและอังกฤษ)    2,163 งานดังที่อยากให้ดู    1,288 สัตว์น้ำประจำจังหวัดเพชรบูรณ์    5,075 พื้นที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    1,433 อ่านทั้งหมด 

  ทั้งหมด
   26 ม.ค. 2566  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    25 ม.ค. 2566  กรป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (..    25 ม.ค. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ LED Ricoh SP C260DNw จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    24 ม.ค. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ประมง (ยมนา) ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    24 ม.ค. 2566  กอส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ (1,926) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้..  อ่านทั้งหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

  335 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

  056-721477

  056-722454

  fpo_phetchabun@fisheries.go.th

 แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง