เครื่องมือทำการประมงที่ผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์


เครื่องมือทำการประมงที่ผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลอบพับได้/ไอ้โง่/คอนโด : มีลักษณะเป็นโครงรูปทรงต่างไ ใช้วัสดุหุ้มโดยรอบ และมีส่วนที่เรียกว่า งา หรือ งาแซง เป็นช่องทางเข้าให้สัตว์น้ำเข้าภายในโดยสลับซ้ายขวาอยู่ด้านข้าง เป็นเครื่องมือประมงที่ใช้ดักจับสัตว์น้ำ

 

มาตรา 67(2) ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทำการประมง ประเภทเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ

บทกำหนดโทษ มาตรา 147 ปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท หรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า


โพงพาง : มีลักษณะเป็นถุงอวนยึดด้วยเสาไม้หรือต้นไม้ ติดตั้งขวางทางน้ำบริเวณน้ำไหล ซึ่งดักสัตว์น้ำที่มาตามกระแสน้ำ

 

มาตรา 67(1) ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทำการประมง ประเภทเครื่องมือโพงพาง หรือเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน

บทกำหนดโทษ มาตรา 147 ปรับตั้งแต่ 100,000-500,000 บาท หรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า


ลี่ : ใช้ไม้และไม้ไผ่ทำเป็นร้าน แล้วปูด้วยอวนมุงสีฟ้า ขนาดของลี่ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่จะไปดักจับปลา ด้านท้ายจะเปิดเป็นช่องสำหรับใส่ข้องหรือถุงที่ทำจากอวนสีฟ้าเพื่อใช้ดักปลา ใช้จับสัตว์น้ำบริเวณน้ำไหล โดยจะติดตั้งขวางทางน้ำ

 

มาตรา 67(1) ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทำการประมง ประเภทเครื่องมือลี่ หรือเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน

บทกำหนดโทษ มาตรา 147 ปรับตั้งแต่ 100,000-500,000 บาท หรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า


เฝือก : เป็นเครื่องจักสานชนิดหนึ่ง ทำด้วยไม้ไผ่ผ่าและเหลาเป็นซี่ขนาดใหญ่แล้วยกหรือกรองด้วยหวายเป็นแผงๆ แล้วนำไปกางกั้นในแหล่งน้ำในลักษณะกีดขวางทางเดินของสัตว์น้ำหรือการสัญจรทางน้ำ

 

มาตรา 63 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ฝาย ทำนบ รั้ว สิ่งปลูกสร้างเครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือทำการประมงอื่นใด หรือกระทำการใดในที่จับสัตว์น้ำอันเป็นการกั้นทางเดินของสัตว์น้ำหรือเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ

บทกำหนดโทษ มาตรา 143 ปรับตั้งแต่ 10,000-1,000,000 บาท และต้องรื้อถอนหรือฟื้นฟูที่จับสัตวน้ำให้กลับคืนสู่สภาพตามธรรมชาติหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือฟื้นฟูที่จับสัตว์น้ำให้กลับคืนสู่สภาพตามธรรมชาติให้แก่รัฐตามจำนวนที่รัฐได้ใช้จ่ายไป


โตงเตง (ปลาโจน) : เป็นเครื่องที่ติดตั้ง วาง บริเวณฝาย สิ่งปลูกสร้างเครื่องมือที่เป็นตาข่าย แล้วนำไปกางกั้นในแหล่งน้ำในลักษณะกีดขวางทางเดินของสัตว์น้ำหรือการสัญจรทางน้ำ

 

มาตรา 63 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ฝาย ทำนบ รั้ว สิ่งปลูกสร้างเครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือทำการประมงอื่นใด หรือกระทำการใดในที่จับสัตว์น้ำอันเป็นการกั้นทางเดินของสัตว์น้ำหรือเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ

บทกำหนดโทษ มาตรา 143 ปรับตั้งแต่ 10,000-1,000,000 บาท และต้องรื้อถอนหรือฟื้นฟูที่จับสัตวน้ำให้กลับคืนสู่สภาพตามธรรมชาติหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือฟื้นฟูที่จับสัตว์น้ำให้กลับคืนสู่สภาพตามธรรมชาติให้แก่รัฐตามจำนวนที่รัฐได้ใช้จ่ายไป


กระแสไฟฟ้า

 

มาตรา 60 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง

บทกำหนดโทษ มาตรา 141 ปรับตั้งแต่ 200,000-1,000,000 บาท หรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า


ยาเบื่อเมา

 

มาตรา 58 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการ ปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือวัตถุอันตรายลงในที่จับสัตว์น้ำ อันทำให้สัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำมึนเมา ในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ และทำให้ที่จับสัตว์น้ำเกิดมลพิษ

บทกำหนดโทษ มาตรา 140 ปรับตั้งแต่ 300,000-500,000 บาท


คลิกเพื่อขยายให้ใหญ่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   372   จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 256...  215  นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17ตรวจราชการและขับเคลื...  170  ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/...  155  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการป...  123  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม...  115  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 300,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สม...  112  จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ภายใต้ โครงการศูนย...  100  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสม...  95  ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลพระบรมราชช...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

     335 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000    fpo_phetchabun@fisheries.go.th   056-721477   056-722454   แฟนเพจ