พื้นที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์


พื้นที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์มีแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ ไหลผ่านตอนกลางของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้อย่างรวดเร็วในช่วงน้ำหลาก ความยาวประมาณ  350  กิโลเมตร มีน้ำเหลือกักเก็บในแม่น้ำที่ระดับความลึกไม่เพียงพอสำหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๑๑ แห่ง และหนอง บึง ขนาดเล็กกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมาณ 1,645,266 ไร่ แบ่งออกเป็นเหมาะสมสูง 280,280 ไร่ (17.04 %) อยู่ตามแนวแม่น้ำป่าสัก และ เหมาะสมปานกลาง 1,364,986 ไร่ (82.96 %)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   372   จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 256...  215  นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17ตรวจราชการและขับเคลื...  170  ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/...  155  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการป...  123  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม...  115  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 300,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สม...  112  จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ภายใต้ โครงการศูนย...  100  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสม...  95  ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลพระบรมราชช...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

     335 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000    fpo_phetchabun@fisheries.go.th   056-721477   056-722454   แฟนเพจ