ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 3.8K | อ่าน: 19.8K

www4.fisheries.go.th/fishquarantine-sadao

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร: ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา

สแกน QR Code  พิมพ์   *news179#   กดส่ง

 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 กลุ่มควบคุมเรือประมงเเละสินค้าประมงต่างประเทศ

 กลุ่มสารวัตรเเละกักกันสัตว์น้ำ

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่

 ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์

 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา

 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)

ข่าวสาร กรป. ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-09-12  |   ข่าววันที่: 2020-09-11 |  34 ครั้ง


..อ่านต่อ 


ข่าวสาร กรป. ประจำวันที่ 10 กันยายน 2563...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-09-11  |   ข่าววันที่: 2020-09-11 |  17 ครั้ง


..อ่านต่อ 


ข่าวสาร กรป. ประจำวันที่ 9 กันยายน 2563...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-09-10  |   ข่าววันที่: 2020-09-09 |  22 ครั้ง


..อ่านต่อ 


ข่าวสาร กรป. ประจำวันที่ 8 กันยายน 2563...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-09-09  |   ข่าววันที่: 2020-09-08 |  20 ครั้ง


..อ่านต่อ 


ข่าวสาร กรป. ประจำวันที่ 7 กันยายน 2563...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-09-08  |   ข่าววันที่: 2020-09-07 |  30 ครั้ง


..อ่านต่อ 
 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา

  ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120

146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.

 แผนที่ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา
Latitude:6.6347306   Longitude:100.3906226

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-01-11 09:21:00 น. (ลำดับที่: 120)