ภาระกิจ

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

ภาระกิจ 

เมนูหลักด้านขวา

 เผยเเพร่: 2017-01-23  |   ข่าววันที่: 2017-01-23 |  อ่าน: 733 ครั้ง
 

ภาระกิจด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา

1. การตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำฯ การควบคุมป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ตามฐานอำนาจกฎหมาย ดังนี้

    - พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

    - พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

    - พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

    - พรบ. การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

    - พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

    - พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

 

2 . การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านสัตว์น้ำ ตามที่ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมาย ดังนี้

     - ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF2)

     - ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร (ร.6)

     - ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (ร.7)

     - ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF4)

     - ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9)

     - หนังสือรับรองให้ส่งกุ้งกุลาดำมีชีวิตออกนอกราชอาณาจักร (กท 2)

     - การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า (IMD)

 

3. การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำนำเข้า (Food Safety)

    - ตรวจกายภาพ

   - ตรวจสารตกค้าง

     - ตรวจโรค

 

 

 

 

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ขอเชิญร่วมประกวดปลาสวยงาม และการจัดตู้ปลา ณ งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29.. (1,459)  ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา.. (1,274) เจ้าหน้าที่ด่านฯ สะเดา ออกปฏิบัติงานตั้งด่านบูรณาตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกนอกพื้นที่ .. (1,189) การนำเข้า ส่งออก สัตว์น้ำ.. (1,096) เจ้าหน้าที่ด่านฯ สะเดาเฝ้าระวังและสุ่มตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก .. (1,068) ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ และซากวัสดุที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 37 รายการ.. (1,036) ประกาศ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง ขอความร่วมมือแนบเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตนำเข้าปลาทูน่า.. (958) ข่าวสาร กคส ประจำวันนี้.. (916) ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก และอาหารสัตว์น้ำ ณ บริเวณจุดตรวจสินค้าด่านศุลกากรสะเดา .. (895) ข่าวสาร กคส. ประจำวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560.. (847)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.