บทความสำนักงานตรวจประมงสะเดา

       -ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  ทางศูนย์ ฯ ได้มีการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานในแต่ละด้าน พร้อมประยุกต์ขั้นตอนการทำงาน เป็นข้อปฏิบัติเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม นำมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ตลอดเวลา ก่อให้เกิดความต่อเนื่องของงาน ยังคงประสิทธิภาพ ประสิทธิภาผลของงาน พร้อมให้บริการประชาชน ไม่ส่งผลกระทบต่ออาชีพในธุรกิจประมง จึงได้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแอพลิเคชั่นในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ขอเชิญร่วมประกวดปลาสวยงาม และการจัดตู้ปลา ณ งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29.. (1,457)  ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา.. (1,265) เจ้าหน้าที่ด่านฯ สะเดา ออกปฏิบัติงานตั้งด่านบูรณาตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกนอกพื้นที่ .. (1,188) การนำเข้า ส่งออก สัตว์น้ำ.. (1,096) เจ้าหน้าที่ด่านฯ สะเดาเฝ้าระวังและสุ่มตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก .. (1,066) ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ และซากวัสดุที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 37 รายการ.. (1,033) ประกาศ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง ขอความร่วมมือแนบเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตนำเข้าปลาทูน่า.. (958) ข่าวสาร กคส ประจำวันนี้.. (909) ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก และอาหารสัตว์น้ำ ณ บริเวณจุดตรวจสินค้าด่านศุลกากรสะเดา .. (892) ข่าวสาร กคส. ประจำวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560.. (846)