บทความด่านตรวจประมงสะเดา

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลรายการเกี่ยวกับการทำการประมงในใบคำขออนุญาตนำเข้า/นำผ่าน สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ขอผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW)ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลรายการเกี่ยวกับการทำการประมงในใบคำขออนุญาตนำเข้า/นำผ่าน สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ขอผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW)

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญร่วมประกวดปลาสวยงาม และการจัดตู้ปลา ณ งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29.. (1,054)  ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา.. (1,047) เจ้าหน้าที่ด่านฯ สะเดา ออกปฏิบัติงานตั้งด่านบูรณาตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกนอกพื้นที่ .. (960) การนำเข้า ส่งออก สัตว์น้ำ.. (816) ประกาศ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง ขอความร่วมมือแนบเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตนำเข้าปลาทูน่า.. (782) ข่าวสาร กคส ประจำวันนี้.. (717) เจ้าหน้าที่ด่านฯ สะเดาเฝ้าระวังและสุ่มตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก .. (715) ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก และอาหารสัตว์น้ำ ณ บริเวณจุดตรวจสินค้าด่านศุลกากรสะเดา .. (694) ข่าวสาร กคส. ประจำวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560.. (664) ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งสินค้าสัตว์น้ำไปยังประเทศมาเลเซีย.. (648) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมา ประจำปี 2/2561.. (636) ข่าวสาร กคส. ประจำวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560.. (633) ข่าวสาร กคส. ประจำวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560.. (615) ข่าวสารประวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560.. (613) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสอบอาหารกุ้งส่งออก ตามแบบคำขอแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ (สอ.1) ไปประเทศมาเลเซีย.. (601) ภาระกิจ.. (599) ข่าวสาร กคส. ประจำอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560.. (596) ข่าวสาร กคส. ประจำวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561.. (589) ประวัติหน่วยงาน.. (580) ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ และซากวัสดุที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 37 รายการ.. (578)