ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อลดโอกาสในการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรง


[2021-07-15] การตรวจสอบสินค้า ณ จุดตรวจปล่อย ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระบาด.. [2021-07-15] การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ การใช้งานระบบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน Fi.. [2021-07-15] ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบ.. [2021-07-14] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประ.. [2021-07-04] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประม.. [2021-07-03] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประม.. [2021-07-02] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประม.. [2021-07-01] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประม.. [2021-06-30] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจปร.. [2021-06-29] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจปร.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อลดโอกาสในการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


       -ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  ทางศูนย์ ฯ ได้มีการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานในแต่ละด้าน พร้อมประยุกต์ขั้นตอนการทำงาน เป็นข้อปฏิบัติเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม นำมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ตลอดเวลา ก่อให้เกิดความต่อเนื่องของงาน ยังคงประสิทธิภาพ ประสิทธิภาผลของงาน พร้อมให้บริการประชาชน ไม่ส่งผลกระทบต่ออาชีพในธุรกิจประมง จึงได้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแอพลิเคชั่นในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19