ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน ชื่อ – นามสกุล

ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง

นายประวิทย์  ขำร้าย

2546 - 2553

นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์

2553 - 2553

นายประวิทย์  ขำร้าย

2553 - 2556

นายธีระชัย   ทิพย์ดวง

2556 - 2563

นายคเณศวร์ ขอวิวัฒน์ 2563 - 2563
นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา              2563 - ปัจจุบัน2560

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 8 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   166   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเ...  119  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   101  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 5-6 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   80  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 4 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   76  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานตรวจประมงส...  74  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา...  74  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเด...  72  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   68  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานตรวจประมงส...  66

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.    sadaofish@hotmail.com   074-379921 , 074-398797   074-379921   แฟนเพจ