ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-12-06) จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-12-06) ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณกรดอะมิโน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-12-06) จ้างค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ่อดิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-12-06) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-05) จ้างเหมาบริการติดม่านปรับแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-12-05) จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบคลัทร์ และซ่อมเปลี่ยนระบบไดร์สตาร์ท ของรถยนต์ กฉ ๙๐๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-04) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-12-04) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2019-12-04) จ้างซ่อมรถยนต์ กฉ ๙๐๗ สระบุรี ซ่อมเปลี่ยนระบบคลัท ลูกปืนไดสตาร์ท ถ่านไดสตาร์ทซ่อมเปลี่ยนสปิงปั้ม เปลี่ยนโอริงปั้ม โดยวิธ |  1    (2019-12-04) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-04) จ้างงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-12-04) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-12-03) ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-12-03) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-12-03) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-03) จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ยากลุ่ม Nitrofurans และ Malachite green(LC-MS-MS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2019-12-03) ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-12-03) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-12-03) จ้างจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ รายการ โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-12-03) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-12-03) จ้างเหมาเดินสายไฟACจากมิเตอร์ของการไฟฟ้ามายังตู้คอนเทรนเนอร์และเดินท่อน้ำประปาจากมิเตอร์ของการประปามายังตู้คอนเทรนเนอร์  |  5    (2019-11-29) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-11-29) เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อเนื่อง จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-11-29) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-11-29) ซื้อจัดหาวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-11-28) จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์หมายเลขทะเบียน ข-7056 ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-11-28) จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-11-28) ซื้อซื้อกระดาษ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-11-28) ซื้อคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-11-28) ซื้อจัดหาวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900