ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-10-29) ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 80 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2020-10-29) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-10-29) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-10-29) จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-10-29) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-10-29) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-10-29) จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-10-29) จ้างซ่อมแซมประตูห้องผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-29) เช่าเช่าอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 1 คูหา เลขที่ 400/5 หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จั |  1    (2020-10-29) จ้างซ่อมแซมฝาครอบบ่อระบายน้ำทิ้ง จำนวน 3 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-28) เช่าใช้บริการ Internet ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-10-27) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-10-27) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-26) ซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง แบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-10-26) จ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์อาคารปลอดประสพ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-26) จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-10-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-10-26) เช่าเครื่องโทรศัพท์ พร้อมซิมการ์ด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-10-26) จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-10-26) จ้างเหมาป้องกันและกำจัด ปลวก มด แมลงสาบ และหนู จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-10-26) จ้างพิมพ์ใบรับรอง จำนวน 2,500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-10-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-10-21) จ้างจ้างกำจัดหนู-ปลวก 2 งวดงาน/โอเปี้ยม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-10-21) เช่าโทรศัพท์ (ประสิทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2020-10-21) เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมกร์าด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-10-21) เช่าเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด (พัฒนพงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-10-21) เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด จำนวน 1 เครื่อง (กนกพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-10-20) จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำตึก จุฬาภรณ์/บ.ดีพร้อม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-10-20) จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-10-20) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900