ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-09-22) จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานประมงจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-22) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2021-09-22) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(901 แลนด์ นางเลิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจา |  3    (2021-09-22) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-09-22) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-22) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-22) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-22) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-09-22) จ้างจัดจ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-09-21) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-21) จ้างซ่อมม่านปรับแสงพร้อมราง แบบหนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-21) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-21) จ้างเหมาบริการจัดทำสติ๊กเกอร์ฉลากผลิตภัณฑ์ จำนวน 200 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-09-21) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-21) ซื้อวัสดุการเกษตร (จัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ) จำนวน 9 รายการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า โดย |  7    (2021-09-21) จ้างเหมาบริการซ่อมบ้านพักราชการ บ้านเลขที่ 331/16 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-21) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ บ้านเลขที่ 331/8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-21) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-21) ซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-21) จ้างติดตั้งผ้าม่านสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี จำนวน 19 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-09-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-09-21) จ้างเหมาบริการซ่อมบ้านพักประมงจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-09-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-09-20) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-09-20) จ้างเหมาบริการจัดทำสติ๊กเกอร์ฉลากผลิตภัณฑ์ จำนวน 200 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-20) จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-19) จ้างซ่อมเครื่องถ่าายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-09-19) จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-09-18) จ้างซ่อมเครื่องผลิตไนโตเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-18) จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900