ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-09-20) ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก |  2    (2019-09-20) จ้างติดฟิล์มกรองแสงติดกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) จ้างขออนุมัติจัดจ้างติดฟิล์มกรองแสงติดกระจก ๖๐ - ๘๐ % จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) จ้างเหมาซ่อมรถหน้าตัก-หลังขุด ตค.28 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-19) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-09-19) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ กข 1388 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-09-19) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค 2078 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-09-19) ซื้อโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-09-19) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-09-19) ซื้อฮอร์โมน HCG ขนาด ๑๐,๐๐๐ IU จำนวน ๒๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-18) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2019-09-18) จ้างเหมาบริการซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-09-18) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-09-17) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-09-17) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-09-17) ซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-17) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-17) เช่าเช่าอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-17) จ้างเหมาบริการตกแต่งร้านนิทรรศการแสดงผลงานด้านการประมง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-17) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-17) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-16) จ้างเหมาปรับปรุงแหล่งน้ำกว๊านพะเยา โดยเครื่องจักรและแรงงาน โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักเส |  1    (2019-09-16) ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-09-16) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-09-16) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-09-16) ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 2 กลุ่ม (51 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid |  1    (2019-09-16) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-16) ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางนอกรถยนต์) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-16) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900