ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-01-28) จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2 กฐ 8767 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-01-27) จ้างซ่อมแซมเครื่องกว๊าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-01-27) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-01-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2022-01-26) จ้างพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 300 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-01-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-01-25) ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน ฮอ-๕๑๘๔ กทม. และ ฮก-๓๑๔๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-01-25) จ้างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในปัจจัยการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-01-24) จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน นค-4559 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-01-24) จ้างจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-01-24) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2022-01-24) ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-01-24) จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-01-24) ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-01-24) จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ฟูจิ (Fuji) รุ่น Docu Centre s๒๓๒๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๐๒๘๐๐๓๔๐๐๐/๑๐๐๐๐๐๐๑๙๖๖๐ จำนวน ๑ งาน |  7    (2022-01-21) จ้างจัดสถานที่ประชุมพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-01-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-01-19) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2022-01-19) เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว - ดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-01-19) ซื้อจัดซื้อวัสดุอะไหล่ยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2022-01-18) ซื้อโครงการการประเมินประสิทธิภาพกุ้งขาวปรับปรุงพันธุ์ในโรงเพาะฟักและฟาร์มเลี้ยงกุ้งเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย (โครงการทุนวิ |  6    (2022-01-18) ซื้อโครงการการประเมินประสิทธิภาพกุ้งขาวปรับปรุงพันธุ์ในโรงเพาะฟักและฟาร์มเลี้ยงกุ้งเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย (โครงการทุนวิ |  7    (2022-01-18) จ้างเหมาเรือพร้อมคนขับ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-01-17) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-01-17) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2022-01-17) จ้างรื้อย้ายสายไฟฟ้า ติดตั้งเสาเหล็กกล่องขนาด 3 x 3 สำหรับรับสายไฟพร้อมยึดแรคสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-01-17) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เงิน 5,950 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-01-14) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-01-13) ติดตั้งอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานด่านตรวจประมงสุรินทร์(จุดตรวจประมงช่องสะงำ) |  4    (2022-01-13) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  10

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900