ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-01-15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-01-15) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-01-15) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-01-15) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-01-15) เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-01-15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-01-15) จ้างขุดลอกทางน้ำยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-01-14) จ้างซ่อมเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม ๕ ตำแหน่ง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔-๐๐๑-๐๐๓๙๑-๐๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-01-14) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-14) จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-14) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-14) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-14) จ้างจัดทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-14) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-14) จ้างซ่อมระบบท่อน้ำประปา และซ่อมเปลี่ยนก๊อกน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-14) จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการทะเบียน กพ-5690 สข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-13) จ้างฉีดน้ำยากำจัดปลวกบ้านพักเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-13) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-13) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-12-24) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2020-12-24) ซื้อชุดนิติวิทยาศาศตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  10    (2020-12-24) จ้างโครงการตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้างในผลผลิตกุ้งทะเล ในโครงการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่ |  10    (2020-12-24) ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2020-12-23) จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นและขัดล้างพื้นอาคาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2020-12-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2020-12-23) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2020-12-23) จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน พษ 4505 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2020-12-23) จ้างพิมพ์วัสดุการเกษตร(กระดาษวัดขนาดสัตว์น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-12-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-12-22) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900