ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-05-23) วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ    (2019-05-23) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-23) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-23) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-23) จ้างจัดจ้างเหมา ซ่อมแซมผ้าม่าน และมู่ลี่กันแสงแดด จำนวน 3 รายการ / บริษัท แก้วเงิน แคร์ คลีน จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-23) ซื้อแผนที่และบรรณาสารเดินเรือ ต่างประเทศ ประจำเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-22) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-22) ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-22) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2019-05-21) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-05-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-05-21) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-05-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-05-21) จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-05-20) จ้างจัดจ้างเหมาบริการทำกระชัง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-05-19) จ้างขออนุมัติจ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-05-17) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-05-17) ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจัดงานนิทรรศการวันดินโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-05-17) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-05-17) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-05-17) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางขึ้นคนพิการสำหรับอาคารศูนย์บริการใบรับรองสินค้าประมงส่งออกและแหล่งสืบค้นข้อมูล Traceability และ Fo |  2    (2019-05-17) ซื้อวัสดุการเกษตร (อาหาร) งานโครงการ Zoning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2019-05-17) จ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างหาสารเคมี จำนวน 5 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2019-05-16) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-05-16) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-05-16) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-05-16) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-05-16) จ้างขออนุมัติจ้างเหมารวบรวมช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายปลาและสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-05-15) ซื้อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900