ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2018-11-14) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องอ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ยี่ห้อ Heto รุ่น SBD-50 Bio หมายเลขบ่งชี้ M-WB06 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2018-11-14) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-14) จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2018-11-14) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2018-11-14) ซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารปลาดุกเล็ก อาหารปลาดุกกลาง อาหารปลาดุกใหญ่ ฯลฯ ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2018-11-13) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2018-11-13) จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่อง Mercury Analyzer และเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer โดยวิธีเฉพาะเจาะจ |  1    (2018-11-13) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2018-11-12) ซื้อขวดเพ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2018-11-12) จ้างบริการส่งข้อมูลระบุตำแหน่งเรือผ่านดาวเทียมด้วยระบบ Polling โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2018-11-12) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Canon รุ่น IR 2004N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2018-11-12) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เทอร์โมมิเตอร์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2018-11-12) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2018-11-12) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-12) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-11) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2018-11-11) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2018-11-11) ซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารปลาดุกเล็ก อาหารปลาดุกกลาง อาหารปลาดุกใหญ่ ฯลฯ ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2018-11-10) จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2018-11-10) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2018-11-09) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2018-11-09) จ้างเช่าเหมาเรือประมงเพื่อเป็นพาหนะในการออกปฏิบัติราชการเก็บตัวอย่าง จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2018-11-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2018-11-08) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2018-11-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2018-11-08) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2018-11-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2018-11-08) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2018-11-08) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2018-11-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900