ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-03-26) จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) จ้างวิเคราะห์เนื้อปลา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) จ้างเหมาบริการตรวจรับรอง ตรวจติดตาม และต่ออายุ การรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP จำนวน ๒๕ ฟาร์ม โดยวิธีเฉพา    (2019-03-26) ซื้อวัสดุการเกษตร (ชุดวัสดุ อุปกรณ์ ใช้งาน เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) ซื้อวัสดุการเกษตร (พลาสติกคลุมโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) ซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ รวม 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-03-25) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-03-25) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-03-25) ซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-03-25) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ๒ รายการ ของกลุ่มวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (2019-03-25) ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคา    (2019-03-25) จ้างจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 01-031-05358-00 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) จ้างซ่อมระบบแอร์รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน ก2971 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) จ้างทำป้ายไวนิลหลังดำขึงโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) จ้างเปลี่ยนรังผึ้งหม้อน้ำ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) จ้างเหมาจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900