ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-05-23) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-05-23) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-05-23) ซื้อวัสดุการเกษตร(เกลือเม็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-05-23) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-05-23) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-05-23) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-23) จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กฉ 8669 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-23) จ้างซ่อมพวงมาลัยเพาเวอร์รถยนต์สำนักงาน ก 3502 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-23) จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องชั่ง ๓ ตำแหน่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-23) จ้างเหมาและบริการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-23) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-23) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-23) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-23) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-23) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-23) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-23) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-23) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-23) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-23) ซื้อวัสดุในการจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำขนาดเล็ก (ซั้ง) โครงการส่งเสริมให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น(ด้านประมงชายฝั    (2019-05-22) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-22) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล งบจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-22) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายอคริลิค พร้อมสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-22) จ้างเหมาบริการ ซ่อมเครื่องลิควิดโครมาโตกราฟ(เลขครุภัณฑ์ 04-002-00691-00) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-22) จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องชั่งทศนิยม ๔ ตำแหน่ง หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๑-๐๗๒-๑๖๓๓ ๑๘๐๑๐๕๓๐๐๐๒-๓๐๔๐๐๑-๐๐๑    (2019-05-22) จ้างเหมาเรือบรรทุก (เรือบาธ) พร้อมอุปกรณ์ เพื่อขนซั้งเชือกและลูกปูนถ่วง นำไปจัดวางในทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-22) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-05-22) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900