ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-09-27) จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-27) จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-27) จ้างเหมาบริการโครงการจัดสร้างแหล่งที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-09-27) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-09-27) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-23) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ต.ค. 64 - มี.ค. 65) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-09-23) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-09-23) ซื้อการส่งเสริมเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบกองทุนหมุนเวียนของชุมชน โดยวิธีคัดเลือก |  5    (2021-09-23) ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก |  5    (2021-09-23) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีคัดเลือก |  5    (2021-09-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-09-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-09-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-09-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2021-09-23) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2021-09-23) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-09-23) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2021-09-23) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2021-09-23) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2021-09-23) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-09-23) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-09-23) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-09-23) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-09-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-09-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-09-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกในครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบ |  1    (2021-09-23) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2021-09-23) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-7870 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2021-09-23) จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-09-23) ซื้อจัดซื้อพันธุ์ปลาสวาย (ขนาด 3-5 เซนติเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900