ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-09-20) ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก |  2    (2019-09-20) จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อสารกรองแอนทราไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 6762 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง-6714 จบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) จ้างเหมาซ่อมแซมวาล์วปีกผีเสื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) จ้างเหมาซ่อมระบบบสายส่งไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) จ้างเหมาทำท่อไอเสีย-เปลี่ยนสายพานหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 KVA รุ่น IVECO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อแบตเตอรี่ FB N200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อผ้าแสลม 80 % สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-19) ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-19) จ้างงานโครงการกรมประมงรวมใจชวนคนไทยร่วมใจบริโภคปลากะพงขาวภายใต้ธีม ?ชาตินิยม กะพงไทย? (Seabass Fair) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-19) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-19) ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-19) จ้างเหมาซ่อมรถหน้าตัก-หลังขุด ตค.28 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-09-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-09-19) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หลอดยูวี ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 5 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-09-19) จ้างซ่อมบำรุงมอเตอร์และปั๊มน้ำระบบประปา จำนวน ๑ งาน ๑๐ รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-09-19) จ้างระบบประปาบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-09-19) จ้างเหมาซ่อมแซมมุมจัดแสดงตัวอย่างสัตว์น้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-19) ซื้อจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือ แผ่นพับ รายงานประจำปี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900