ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2018-11-14) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2018-11-14) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2018-11-14) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2018-11-14) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก |  1    (2018-11-14) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 1 งาน หมายเลขทะเบียน กฉ-6916 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2018-11-14) จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮท 2118 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-14) ซื้อวัสดุการเกษตร (กรรไกรตัดท่อ PVC ฟุตวาล์วทองเหลือง กรรไกรตัดกิ่ง ฯลฯ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-13) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-13) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2018-11-13) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2018-11-13) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2018-11-13) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Canon รุ่น IR 2004N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2018-11-13) จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2018-11-13) ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-13) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-13) ซื้อวัสดุการเกษตร ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-13) ซื้อวัสดุการเกษตร ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-13) ซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2018-11-13) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-13) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-13) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-13) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-13) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-13) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-13) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำ Private Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (2018-11-12) เช่าอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออกเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-12) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-12) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-12) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-12) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ๕ รายการ ของกลุ่มวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900