ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-12-08) ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ |  2    (2022-12-08) จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร (ผ้ามุ้ง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-08) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-08) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-12-08) จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน 8 ฮ 3061 กทม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-08) จ้างจ้างซ่อมระบบเบรก ระบบแอร์ และเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 4ฝ-9682 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 02-006- |  1    (2022-12-08) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-08) จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บพ ๒๓๕๗ ประจวบคีรีขันธ์ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๐๒-๐๐๒-๐๐๑๐๑-๐๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธ |  1    (2022-12-08) จ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน ๑ รายการ ของโครงการวิจัยการพัฒนาวิธีการควบคุมโรคติดเชื้อฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-08) จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-08) ซื้อซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-08) ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ปลานิลแปลงเพศ) รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-08) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-08) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-07) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๖๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-07) จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-07) ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 91 จำนวน 400 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-07) จ้างบริการเช่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน ตั้งเเต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-12-07) จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอก (ป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-07) ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900