ประกาศราคากลาง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-09-14) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  15    (2022-09-14) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  18    (2022-09-14) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  52    (2022-09-13) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล |  26    (2022-09-12) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  22    (2022-09-09) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  21    (2022-09-09) ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยแห้งด้วยไนโตรเจน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  20    (2022-09-08) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำทะเล ขนาดท่อ 8 นิ้ว ขนาดมอเตอร์ 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดร |  16    (2022-09-08) ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  16    (2022-09-08) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำก |  20    (2022-09-08) ประกวดราคาซื้อเครื่องเรดาร์ขนาด 96 ไมล์ทะเล พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  25    (2022-09-07) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์น้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( |  19    (2022-09-07) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 2 แห่ง 2 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  18    (2022-09-06) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  17    (2022-09-05) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  21    (2022-09-05) ประกวดราคาจ้างจัดทำครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  16    (2022-09-02) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  15    (2022-09-02) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องดูดกลืนแสงของสารแบบลำแสงคู่ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค |  15    (2022-09-01) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  13    (2022-09-01) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่ออนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ขนาด 20 ตัน จำนวน 8 บ่อ พร้อมหลังคาคลุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท |  13    (2022-08-31) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่ออนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ขนาด 20 ตัน จำนวน 8 บ่อ พร้อมหลังคาคลุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท |  15    (2022-08-31) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  12    (2022-08-31) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร |  11    (2022-08-30) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 |  24    (2022-08-29) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 11 |  55    (2022-08-23) ประกวดราคาซื้อครุภํณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  15    (2022-08-22) ประกวดราคาจ้างจัดทำครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  22    (2022-08-19) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบเรือประมง ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธี |  23    (2022-08-15) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๑ รายการ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  26    (2022-08-15) ประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  28

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2023

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900