ประกาศราคากลาง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-10-26) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศํยและสิ่งก่อสร้างประกอบบ้านพักข้าราชการ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวั |  26    (2022-10-25) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลว |  24    (2022-10-25) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid |  32    (2022-10-25) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  36    (2022-10-25) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอความละเอียดสูง ชนิด ๓ ตา สำหรับดูงานไมโครพลาสติก พร้อมชุดถ่ายภาพ |  31    (2022-10-20) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  27    (2022-10-19) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 11 |  22    (2022-10-19) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 11 |  21    (2022-10-19) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท |  34    (2022-10-18) ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  31    (2022-10-18) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อจัดทำซั้งเชือกสำหรับแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  55    (2022-10-17) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง และถมดินและเทพื้นลานตรวจสินค้า ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเ |  38    (2022-10-12) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนห้วยหลวง ยาวประมาณ 3,400 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร |  20    (2022-10-12) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักคนงาน 6 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  32    (2022-10-11) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  24    (2022-10-10) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังขับเคลื่อนยนต์ลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวั |  32    (2022-10-10) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่ออนุบาล ขนาด ๒๐ ตัน จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อมหลังคาคลุม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ |  23    (2022-10-07) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร แบบลำแสงคู่ (Double beam UV-Vis Spectrophotometer) พร้อมอุปกรณ์ (ง |  18    (2022-10-07) ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำซั้งเชือกสำหรับแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  49    (2022-10-06) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ด้วยวิธีประกวดราคา |  36    (2022-10-05) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  18    (2022-10-04) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 11 |  16    (2022-10-03) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด |  29    (2022-09-30) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงบ่อ คสล. ขนาด 50 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ และหลังคาคลุม จำนวน 10 บ่อ จำนวน 1 รายการ  |  17    (2022-09-30) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน ขนาด ๔.๕ ไร่ เป็นผนัง คสล. ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 บ่อ ด้วย |  26    (2022-09-30) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบปรับปรุงบ้านพักคนงาน 6 ครอบครัว ตำบลโขงเจียม อำเภอ |  21    (2022-09-29) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  25    (2022-09-29) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลว |  20    (2022-09-28) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  27    (2022-09-28) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  15

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2023

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900