ประกาศราคากลาง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2023-03-10) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาอารยะสถาปัตย์สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาต |  6    (2023-03-10) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการประมงสนับสนุนการท่องเที่ยว กิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือ |  5    (2023-03-09) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย สิ่งก่อสร้างประกอบ และถมดินปรับพื้นที่ ณ หน่วยป้องก |  4    (2023-03-08) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมงให้สอดคล้องกับศักยภ |  5    (2023-03-08) ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการควบคุมการประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ ด้ว |  3    (2023-03-07) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมงให้สอดคล้องกับศักยภ |  2    (2023-02-27) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  9    (2023-02-14) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  10    (2023-01-31) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  16    (2023-01-30) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ |  12    (2023-01-18) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่ออนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ขนาด 20 ตัน จำนวน 8 บ่อ พร้อมหลังคาคลุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท |  7    (2023-01-09) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตรวจรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) จำนว |  23    (2023-01-09) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ก่อสร้างที่พักอาศัย สิ่งก่อสร้างประกอบ และถมดินปรับพื้นที่ ณ หน่วยป้องกันและ |  6    (2023-01-04) ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่ม (จำนวน 34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  |  8    (2022-12-27) ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการควบคุมการประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ ด้ว |  73    (2022-12-22) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding |  13    (2022-12-16) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ก่อสร้างที่พักอาศัย สิ่งก่อสร้างประกอบ และถมดินปรับพื้นที่ ณ หน่วยป้องกันและ |  8    (2022-12-09) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาอารยะสถาปัตย์สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาต |  9    (2022-11-30) ประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 4 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  16    (2022-11-25) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  15    (2022-11-21) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ก่อสร้างที่พักอาศัย สิ่งก่อสร้างประกอบ และถมดินปรับพื้นที่ ณ หน่วยป้องกันและ |  18    (2022-11-16) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา |  19    (2022-11-10) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลบางใหญ่ อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ |  20    (2022-11-08) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  53    (2022-11-02) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  25    (2022-11-02) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ |  20    (2022-11-02) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบ้านพัก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ |  20    (2022-11-01) ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  23    (2022-10-31) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ |  23    (2022-10-28) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 11 |  23

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2023

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900