แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2018-11-13) โครงการกินปลา ชมบึง |  7    (2018-11-13) โครงการกินปลา ชมบึง |  3    (2018-11-13) วัสดุวิทยาศาสตร์ |  1    (2018-11-12) เช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง |  3    (2018-11-12) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ |  2    (2018-11-12) จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค-1767 อย. |  2    (2018-11-12) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |  1    (2018-11-09) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ |  7    (2018-11-07) จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 กลุ่ม |  6    (2018-11-06) ซื้อวัสดุการเกษตร อาหารสัตว์น้ำ จำนวน 3 รายการ |  8    (2018-11-06) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ |  5    (2018-11-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ คือ อาร์ทีเมีย จำนวน ๖๐ โหล |  11    (2018-11-05) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเ |  8    (2018-11-05) แหล่งเรียนรู้ประมงเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมตู้แสดงพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมอาคาร |  3    (2018-11-02) จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบแอร์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน นค-1767 อย. |  7    (2018-11-02) จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบแอร์ |  6    (2018-11-01) จัดจ้างก่อสร้างลานจอดรถภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน |  6    (2018-10-31) ซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์กุ้งก้ามกราม) จำนวน 1 รายการ |  10    (2018-10-30) โครงการจัดหาระบบเครือข่ายเสมือนตัว (Virtual Private Network VPN) เพื่อใช้ในกิจกรรม IUU Fishing |  11    (2018-10-30) การพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยง |  6    (2018-10-30) เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี |  2    (2018-10-30) เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี |  2    (2018-10-29) ปรับปรุงโรงซ่อมเรือ ในพื้นที่โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา |  10    (2018-10-29) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวเพื่อแปรรูปพ |  10    (2018-10-29) ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ประมงโรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2562 |  5    (2018-10-29) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  5    (2018-10-29) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรสัตว์น้ำ |  4    (2018-10-29) ปรับปรุงโรงซ่อมเรือ ในพื้นที่โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา |  4    (2018-10-26) ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ซ้าย และสีท้องเรือใต้แนวน้ำ เรือตรวจประมงทะเล 613 |  11    (2018-10-26) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |  6

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900