แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-12-04) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 ชุดรายการ |  7    (2019-12-04) วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ |  5    (2019-12-04) จ้างซ่อมเรือตรวจประมงทะเล 602 |  4    (2019-12-03) จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข ๖๕๐๗ บุรีรัมย์ |  6    (2019-12-02) ปรับปรุงบ่อดินผนัง คสล. ขนาด 400 ตารางเมตร ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 4 บ่อ |  4    (2019-12-02) วัสดุเชื้อเพลิง |  2    (2019-11-29) จัดซื้อวัสดุยานพาหนะรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3กฉ-3158กทม. |  3    (2019-11-29) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ราชการ) |  5    (2019-11-29) เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ลำ |  5    (2019-11-28) ปรับปรุงบ่อดินขนาด 2 ไร่ เป็นผนัง คอร ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 บ่อ |  5    (2019-11-28) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ |  6    (2019-11-27) ปรับปรุงบ่อดินขนาด 2 ไร่ เป็นผนัง คอร |  6    (2019-11-27) โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประมง |  6    (2019-11-27) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Plotter ขนาด AO จำนวน 1 เครื่อง |  7    (2019-11-27) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Fisheries GIS Portal) |  2    (2019-11-26) ปรับปรุงบ่อดินผนังคอนกรีต ขนาด 200 ตารางเมตร จำนวน 9 บ่อ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง |  5    (2019-11-26) จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัต |  5    (2019-11-26) จัดซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ชุดรายการ |  4    (2019-11-26) เครื่องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด |  4    (2019-11-25) ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวั |  4    (2019-11-25) จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโล |  5    (2019-11-22) ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและบ้านพัก |  5    (2019-11-22) จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-5126 อย. |  4    (2019-11-22) จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณกาก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด |  2    (2019-11-21) วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก |  10    (2019-11-21) วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก |  9    (2019-11-21) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก กรมประมง |  10    (2019-11-18) วัสดุก่อสร้าง |  6    (2019-11-18) วัสดุสำนักงาน |  4    (2019-11-18) ปรับปรุงถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 420 เมตร จำนวน ๑ งาน |  6

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900