แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-01-15) จ้างทำวัสดุการเกษตรพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมการเพิ่มขีดความสาม |  5    (2021-01-15) จ้างพิมพ์เอกสารคำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเอกสารประกอ |  3    (2021-01-11) จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ แบตเตอรี่เรือเจ้าพระยา 17 |  4    (2021-01-11) จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ ยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ลบ-6286 กทม. |  4    (2021-01-11) ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ลบ-6286 กทม. |  4    (2021-01-08) เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) ชะอำ |  4    (2020-12-24) วัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ |  10    (2020-12-24) จ้างยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 นาย /สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ |  8    (2020-12-18) เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง |  11    (2020-12-16) จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพก |  15    (2020-12-16) จ้างเหมาบริการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตรฐาน GAP |  11    (2020-12-15) วัสดุการเกษตรพร้อมจัดวาง 2 รายการ |  9    (2020-12-14) ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์น้ำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  10    (2020-12-07) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง |  10    (2020-12-07) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  9    (2020-12-07) ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ |  11    (2020-12-07) ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-5126 อย. |  8    (2020-12-07) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ |  9    (2020-12-07) ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7ย-7287 กทม. |  8    (2020-12-03) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  9    (2020-12-03) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น |  10    (2020-12-02) จ้างจัดงานมหกรรมประกวดปลากัดไทยสวยงามจังหวัดลพบุรี |  10    (2020-12-02) จ้างเหมาบริการทำบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ |  11    (2020-12-01) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  10    (2020-11-27) จ้างบำรุงรักษาระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงอิเล็กทรอนิกส์ (E-License) (นอกน่านน้ำและกรมเจ้าท่า) |  20    (2020-11-27) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเ |  18    (2020-11-25) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  15    (2020-11-25) โครงการตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ที่ได้รับการรับรองจากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด |  14    (2020-11-25) จัดซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภา |  16    (2020-11-24) จ้างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อาคารกองตรวจการประมง |  17

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900