แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-01-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ |  11    (2021-01-26) วัสดุการเกษตร จำนวน 31 รายการ |  11    (2021-01-26) ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ศจ-1065 กทม. |  9    (2021-01-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ |  9    (2021-01-25) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  6    (2021-01-25) โครงการปรับเปลี่ยนขนาดตาอวนของเครื่องมือลอบปูม้าแบบพับได้ในพื้นที่จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |  9    (2021-01-25) โครงการขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ วิถียั่งยืน |  7    (2021-01-25) โครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด (แผนงานที่ 3.2) |  8    (2021-01-22) วัสดุการเกษตรด้านการประมง 13 รายการ |  11    (2021-01-20) จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค |  7    (2021-01-20) วัสดุคอมพิวเตอร์ |  9    (2021-01-20) ซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้มก้ามกรามในแหล่งน้ำในจังหวัดอุตรดิตถ์ |  9    (2021-01-19) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |  7    (2021-01-19) วัสดุคอมพิวเตอร์ |  6    (2021-01-18) วัสดุสำนักงาน (ค่าถ่ายเอกสาร) |  5    (2021-01-15) จ้างทำวัสดุการเกษตรพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมการเพิ่มขีดความสาม |  10    (2021-01-15) จ้างพิมพ์เอกสารคำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเอกสารประกอ |  8    (2021-01-11) จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ แบตเตอรี่เรือเจ้าพระยา 17 |  8    (2021-01-11) จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ ยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ลบ-6286 กทม. |  9    (2021-01-11) ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ลบ-6286 กทม. |  9    (2021-01-08) เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) ชะอำ |  10    (2020-12-24) วัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ |  19    (2020-12-24) จ้างยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 นาย /สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ |  16    (2020-12-18) เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง |  16    (2020-12-16) จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพก |  21    (2020-12-16) จ้างเหมาบริการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตรฐาน GAP |  17    (2020-12-15) วัสดุการเกษตรพร้อมจัดวาง 2 รายการ |  18    (2020-12-14) ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์น้ำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  19    (2020-12-07) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง |  16    (2020-12-07) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  15

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900