จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-10-19) จ้างพิมพ์ใบรับรอง จำนวน 2,500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-10-19) จ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-19) จ้างจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ชั้น 1-5 อาคารปรีดา กรรณสูต จำนวน 3 เดือน ระหว่างวันที่ |  2    (2020-10-19) จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้น 1-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-10-19) สิ่งก่อสร้างงานถนน คสล. และทางเชื่อมอาคาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร พร้อมไหล่ทาง และงานปรับปรุงรั้วตะแกรงตาข่ายถัก ยาวประ |  2    (2020-10-19) สิ่งก่อสร้างงานถนน คสล. และทางเชื่อมอาคาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร พร้อมไหล่ทาง และงานปรับปรุงรั้วตะแกรงตาข่ายถัก ยาวประ |  2    (2020-10-19) จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 4 แห่ง 4 จังหวัด |  2    (2020-10-19) จ้างพิมพ์ใบรับรอง จำนวน 2,500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-19) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-10-16) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-16) เช่าบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-10-16) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง |  2    (2020-10-15) ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโ |  3    (2020-10-15) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลว |  5    (2020-10-15) จ้างซ่อมแซมเรือสำรวจประมง 2 จำนวน 1 ลำ |  8    (2020-10-15) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  9    (2020-10-15) จ้างซ่อมแซมเรือสำรวจประมง 2 จำนวน 1 ลำ |  4    (2020-10-15) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-10-15) จ้างซ่อมแซมเรือสำรวจประมง 2 จำนวน 1 ลำ |  3    (2020-10-14) จ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-10-14) จ้างเปลี่ยนกระชังเลี้ยงปลิงทะเล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-10-12) จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-10-12) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 11 |  10    (2020-10-12) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-09) งานจ้างเหมาปรับปรุงบ่อดินขนาด 1,200 ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล. จำนวน 2 บ่อ และงานจ้างเหมาปรับปรุงโรงเพาะฟัก จำนวน 1 แห่ง |  13    (2020-10-09) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันดินป้องกันน้ำท่วม ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังวหัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ |  11    (2020-10-09) ปรับปรุงรางส่งน้ำ คสล. ยาว 699 เมตร |  11    (2020-10-09) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) จำนวน 1 เครื่อง |  11    (2020-10-09) ซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้มก้ามกรามในแหล่งน้ำในจังหวัดอุตรดิตถ์ |  13    (2020-10-09) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันดินป้องกันน้ำท่วม ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังวหัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ |  13

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900