จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-09-20) วัสดุสำนักงานฯ |  1    (2019-09-20) ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก |  2    (2019-09-20) จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อสารกรองแอนทราไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก |  2    (2019-09-20) จ้างติดฟิล์มกรองแสงติดกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) จ้างขออนุมัติจัดจ้างติดฟิล์มกรองแสงติดกระจก ๖๐ - ๘๐ % จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) จ้างเหมาซ่อมรถหน้าตัก-หลังขุด ตค.28 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 6762 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง-6714 จบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) จ้างเหมาซ่อมแซมวาล์วปีกผีเสื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) จ้างเหมาซ่อมระบบบสายส่งไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) จ้างเหมาทำท่อไอเสีย-เปลี่ยนสายพานหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 KVA รุ่น IVECO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อแบตเตอรี่ FB N200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อผ้าแสลม 80 % สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-20) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-19) ซื้อโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-09-19) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-09-19) ซื้อฮอร์โมน HCG ขนาด ๑๐,๐๐๐ IU จำนวน ๒๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-19) ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-19) จ้างงานโครงการกรมประมงรวมใจชวนคนไทยร่วมใจบริโภคปลากะพงขาวภายใต้ธีม ?ชาตินิยม กะพงไทย? (Seabass Fair) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-09-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900