จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-01-20) จ้างจ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Fisheries Map) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  16    (2020-01-20) วัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ |  2    (2020-01-20) ปรับปรุงห้องแถวคนงาน ๖ ห้อง    (2020-01-20) จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ยากลุ่ม Nitrofurans และ Malachite green โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-20) ซื้อวัสดุการเกษตร (พ่อ-แม่พันธุ์ปลาดุก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-20) ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์เมอร์คิวรี่ ขนาด 300 แรงม้า 4 จังหวะ ของเรือตรวจฯ 324 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-20) วัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลารวมในบ่อดิน จำนวน 2 รายการ    (2020-01-20) จ้างจ้างเหมาบริการดูแลระบบ Helpdesk โดยวิธีคัดเลือก    (2020-01-20) จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-20) จ้างซ่อมเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) หมายเลขครุภัณฑ์ สสช.04-014-00507-00 จำนวน ๑ รายการ ของกลุ่มวิจัยสุขภาพสัตว์    (2020-01-20) จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-20) ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สีกันสนิมและอุปกรณ์ทาสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-20) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด ๘ รายการ ของกลุ่มวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-20) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ ชุด ๗ รายการ ของกลุ่มวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-20) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-20) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-20) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-17) ซื้อซ่อมบำรุงรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-17) ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-17) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-17) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 2กค-4366 กรุงเทพมหานคร (กพล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-01-17) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-01-17) ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื่อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-17) ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 23 รายการ โดยวิธีคัดเลือก |  2

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900