จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-08-07) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-08-07) จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-08-07) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-08-07) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (งานโครงการห้วยโสมงฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-08-07) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-08-07) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ (งานโครงการห้วยโสมงฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-08-07) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-08-07) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-08-07) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-08-07) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-08-07) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (งานตรวจสอบฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-08-07) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ รวม 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-08-07) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-08-07) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-08-07) จ้างซ่อมหลังคาผ้าใบท้ายเรือ เรือตรวจประมงทะเล ๖๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-08-07) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  2    (2020-08-07) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ |  1    (2020-08-07) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  3    (2020-08-07) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  1    (2020-08-07) จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔-๐๒๐-๐๐๑๘๒-๐๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-08-07) จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข 6759 ตราด หมายเลขครุภัณฑ์ 02-006-013 |  2    (2020-08-07) ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๑๓๙๘ อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-08-07) ซื้อวัสดุก่อสร้าง, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-08-07) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-08-07) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-08-07) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-08-07) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-08-07) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ๑๕ รายการ ของงานคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-08-07) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ๓ รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-08-07) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900