ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประมง

ประมงอำเภอคงเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2565

วันจันทร์ที่17มกราคม พ.ศ. 2565 น.ส. อุษา คำวงพะเนา ประมงอำเภอคง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2565 โดยมีนายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคงเป็นประธาน ณ ห้องประชุมคงคนครพิทักษ์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคง ..

ประมงอำเภอเมืองนครราชสีมาออกพื้นที่เพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (GAP)

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 นายเจษฎากร สายตา ประมงอำเภอเมืองนครราชสีมาออกพื้นที่เพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (GAP) ปลาดุก จำนวน 3 รายและปลานิล จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ ตำบลบ้านเกาะ และ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ..

ประมงอำเภอคงออกพื้นที่เพื่อติดตามผลผลิตด้านประมงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันศุกร์ที่14 มกราคมพ.ศ.2565 นางสาวอุษา คำวงพะเนา ประมงอำเภอคง ออกพื้นที่เพื่อติดตามผลผลิตด้านประมงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ..

ประมงอำเภอจักราชออกพื้นที่เพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ(GAP)

วันศุกร์ที่14 มกราคมพ.ศ. 2564 นายสุบงกช  สิงห์ดี ประมงอำเภอจักราช ออกพื้นที่เพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (GAP) ปลาตะเพียนจำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ..

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 17 ม.ค. 65

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 17 ม.ค. 65 ..

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะยา จังหวัดพะเยา ..