ข่าวจำหน่ายสินค้าประมง

ตลาดประมงปลอดภัย GAP เปิดแล้ว !! เนรมิตพื้นที่ตลาดไท กว่า 7,750 ตร.ม. ค้าส่งสินค้าสัตว์น้ำวันละกว่า 5 ตัน

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “ตลาดประมงปลอดภัย GAP” เพื่อเกษตรกรไทย ปลอดภัยถึงผู้บริโภค ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าประมงปลอดภัยในพื้นที่ตลาดไท โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัทไทยแอ็กโก..

ตลาดประมงปลอดภัย GAP เปิดแล้ว !! เนรมิตพื้นที่ตลาดไท กว่า 7,750 ตร.ม. ค้าส่งสินค้าสัตว์น้ำวันละกว่า 5 ตัน

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “ตลาดประมงปลอดภัย GAP” เพื่อเกษตรกรไทย ปลอดภัยถึงผู้บริโภค ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าประมงปลอดภัยในพื้นที่ตลาดไท โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัทไทยแอ็กโก..

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

 จังหวัดสิงห์บุรี :15 มค. 2564           สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี กระตุ้นการบริโภค เชื่อมโยงการจำหน่าย กุ้งก้ามกรามให้กับกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งจากจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพื้นที่ให้กับเกษตรนำกุ้งสดมาจำหน่ายโดยตรง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ลานจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี สินค้าที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ กุ้งก้ามกราม (ขนาด 16..

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

 จังหวัดสิงห์บุรี :15 มค. 2564           สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี กระตุ้นการบริโภค เชื่อมโยงการจำหน่าย กุ้งก้ามกรามให้กับกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งจากจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพื้นที่ให้กับเกษตรนำกุ้งสดมาจำหน่ายโดยตรง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ลานจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี สินค้าที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ กุ้งก้ามกราม (ขนาด 16..

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

 จังหวัดสิงห์บุรี :15 มค. 2564           สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี กระตุ้นการบริโภค เชื่อมโยงการจำหน่าย กุ้งก้ามกรามให้กับกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งจากจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพื้นที่ให้กับเกษตรนำกุ้งสดมาจำหน่ายโดยตรง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ลานจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี สินค้าที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ กุ้งก้ามกราม (ขนาด 16..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 12 มกราคม 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 12 มกราคม 2564 ดังนี้       - นิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 5,000 ตัว     - นิลแดงแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 5,000 ตัว สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ ..

กุ้งไทยปรุงสุก กินได้ปลอดภัย ไร้โควิด - 19

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสิริเพ็ญ รัตนเอี่ยมพงศา ประมงอำเภอถลาง นายนรินทร์ สงสีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายวันจักร รัตนชู นักวิชาการประมง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต และวิสากิจชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม ”กุ้งไทยปรุงสุก กินได้ปลอดภัย ไร้โควิด - 19” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคกุ้งทะเล โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหว..

สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมาเปิดตลาดเฉพาะกิจ ซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

..

ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามพรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 พื้นที่อำเภอบ้านเหลื่อม

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม ร่วมกับประมงอำเภอบ้านเหลื่อม นำโดย นายจรินทร์  วัชรมณี ปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วย นางสาวสุภาภรณ์  ทิพย์เนตร ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม และนายบุญเจิด แก้วงาม ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกทำการตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจำนวน 5 ร้านในพื้นที่อำเภอบ้านเหลื่อม ไม่พบผู้กระทำความผิดตามพรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ในการนี้ได้ให้คำแนะนำในการขอยื่นต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ประจำปี 2564 ให้กับผู้ประการร้านขายอา..

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการออกอากาศขอวสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ช่องทางการรับฟัง WWW.AM1386.COM ..