ข่าวจำหน่ายสินค้าประมง

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 15 ม.ค.66

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 14 ม.ค.66

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 13 ม.ค.66

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 12 ม.ค.66

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 11 ม.ค.66

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 10 ม.ค.66