ข่าวจำหน่ายสินค้าประมง

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 1,2และ4 มิถุนายน 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 1,2 และ 4 มิถุนายน 2564 ดังนี้    - ปลากดหลวง ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 4 บาท จำนวน 60,000 ตัว สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ ..

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 1-4 มิถุนายน 2564

..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดังนี้    - นิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 50,000 ตัว  - นิลแดงแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 30,000 ตัว  - ปลาหมอสายพันธุ์ชุมพร 1 ขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 55 สตางค์ จำนวน 7,000 ตัว สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ ..

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564

..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ดังนี้    - นิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 30,000 ตัว สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ ..

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เรื่อง การขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของเรือประมงที่มีห้องเย็น

..