จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร  18,332

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียดงบทดลองเดือนมิถุนายน 2564

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ณ จุดตรวจปล่อยท่าเรือน้ำลึกสงขลา

งบทดลองเดือนมิถุนายน 2564

ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: SUN FLOWER 7

วันจันทร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๒ (กรุงเทพฯ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ทำการขึ้นตรวจเรือขนถ่ายสินค้าประเภทสินค้าเทกอง (BULK) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ณ ท่าเทียบเรือเอกชนหมายเลข ๔๑ (บริษัท โ