ร่วมกิจกรรม โครงการ พอสว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา บ้านราชมุนี ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • ร่วมกิจกรรม โครงการ พอสว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา บ้านราชมุนี ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 • [2022-12-07] ประมงยโสธรจัดทำปฏิทินแผนงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2566 [2022-05-23] ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านประมง [2022-04-27]  ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่งเสริมการเลี้ยงกบในนาข้าวอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (งบพัฒนาจังหวัดยโสธร) [2022-04-27]  ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่งเสริมการเลี้ยงกบในนาข้าวอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (งบพัฒนาจังหวัดยโสธร) [2022-03-20] ขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  [2022-01-28] ประมงอำเภอป่าติ้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบเกษตรกรที่ยื่นคำขอเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดง) [2022-01-25] เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร [2021-12-28] ประมงยโสธรร่วมกิจกรรมเชิดชูสถาบันประจำสัปดาห์  [2021-12-28] ประมงยโสธรสนับสนุนโครงการ"คัด แยก(ขยะ)แลกบุญ" [2021-12-28] กรมประมงจังหวัดยโสธรร่วมจัดกิจกรรม ภายใต้ โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร ปี พ.ศ. 2565 

  ร่วมกิจกรรม โครงการ พอสว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา บ้านราชมุนี ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

  ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

  วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 นายสมเพชร สอนถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายสมาน โรมพันธ์ ประมงอำเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วยนางสุมาลี  จันทะคูณ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายศักดิ์ธนา คำมุงคุณ เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ พอสว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา บ้านราชมุนี ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน

  กิจกรรมด้านประมงมีดังนี้ มอบพันธุ์ปลา แหนแดง และไข่น้ำ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร โดยประธานและหัวหน้าส่วนราชการมอบให้ผู้นำชุมชนไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชนพร้อมกับแจกจ่ายเอกสารความรู้ด้านการประมงให้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจ

  1.ให้คำแนะนำการเลี้ยงปลาในช่วงฤดูหนาว
  2 แจ้งเอกสารการเลี้ยงปลาและเลี้ยงกบ ให้กับผู้ที่สนใจ
  3 แจกไข่ผำและแหนแดง ให้กับผู้ที่สนใจพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้น เกี่ยวกับประโยชน์ของแหนแดงและไข่ผำ