ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด

..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด

 • [2022-10-04] ลงพื้นที่อำเภอทรายมูล เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (รายใหม่) [2022-08-12] เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรประจำสัปดาห์ [2022-05-03] ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 [2022-05-02] แนวทางในการปฏิบัติในการใช้เครื่องมือน็อคปลาในการทำการประมง [2022-03-24]  ประมงอำเภอป่าติ้ว ติดตามผลการดำเนินงานเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการ ศพก. ราย ปี 2563 [2022-03-24] ยโสธรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) [2022-03-24] ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ ประจำปี 2565 [2022-03-24] ติดตามและขับเคลื่อนโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2562 [2022-03-20] ขับเคลื่อนโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตธนาคารสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปี 2565  [2022-03-20] ติดตามการขับเคลื่อนโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯหนองลาดควาย 

  ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด  

  ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

  สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด

  ตามลิงค์เอกสารที่แนบมามาพร้อมนี

  เอกสารแนบ 1 ประกาศจังหวัดยโสธร  <<< คลิ๊ก

  เอกสารแนบ 2 ร่างประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  <<< คลิ๊ก

  เอกสารแนบ 3 รางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  <<< คลิ๊ก

   

  ติดต่อสอบถามเพื่อเติม 

  โทร 045 580218-9 ในวันและเวลาปกติ

  e-mail : fpo-yasothon@dof.in.th

  เพจสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร >> https://www.facebook.com/FPOyasothonPage <<