ผู้ว่าฯยโสธร มอบรางวัลประกวดปลาตะเพียนขาวใหญ่


[2023-04-28] เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการงบพัฒนาจังหวัดยโสธร ปี 2566 กิจกรรม ส่งเสริมก.. [2023-03-08] การขายทอดตลาดต้นไม้ยางนายืนต้นและต้นไม้กระบากยืนต้น.. [2023-03-08] ผู้ว่าฯยโสธร มอบรางวัลประกวดปลาตะเพียนขาวใหญ่.. [2023-03-08] "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2.. [2023-02-15] ติดตาม/ขับเคลื่อนงานโครงการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่.. [2023-02-06] ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร พ.ศ... [2023-02-03] ร่วมประสานความร่วมมือ ศูนย์ฯ AIC ประจำจังหวัดยโสธร.. [2023-02-02] งาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตธนาคารสัตว์น้ำแบบมีส.. [2023-02-01] " อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมงให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศ.. [2023-01-24] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC)จังหวัดยโสธร ครั้งที่1/25.. อ่านทั้งหมด 

ผู้ว่าฯยโสธร มอบรางวัลประกวดปลาตะเพียนขาวใหญ่  

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ผู้ว่าฯยโสธร มอบรางวัลประกวดปลาตะเพียนขาวใหญ่

5 มีนาคม 2566

นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดปลาตะเพียนขาวใหญ่ ในงานสถาปนาจังหวัดยโสธรประจำปี 2566 โดยมีรองผู้ว่าราชการทั้งสองท่าน และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการประกวดปลาตะเพียนขาวใหญ่ จัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดยโสธรและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร จัดประกวดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 บริเวณเต้นท์นิทรรศการกรมประมงภายในบริเวณงานสถาปนาจังหวัดยโสธร ณ สวนสาธารณะบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สำหรับรางวัลชนะเลิศเป็นปลาตะเพียนขาวของเกษตรกรจากอำเภอเลิงนกทา ได้รับรางวัลเป็นเงินสด 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นปลาตะเพียนขาว ของเกษตรกรจากอำเภอมหาชนะชัย ได้รับรางวัลเป็นเงินสด 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เป็นปลาตะเพียนขาวของเกษตรกรจากอำเภอทรายมูล ได้รับรางวัลเป็นเงินสด 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยมี 2 รางวัลๆละ 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เป็นปลาตะเพียนขาว ของเกษตรกรจากอำเภอทรายมูล ทั้ง 2 รางวัล

"ประมงยโสธร: มุ่งมั่นเพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำมั่นคงและมีใช้อย่างยั่งยืน"