งาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตธนาคารสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมปี 2565


[2023-03-08] การขายทอดตลาดต้นไม้ยางนายืนต้นและต้นไม้กระบากยืนต้น.. [2023-03-08] ผู้ว่าฯยโสธร มอบรางวัลประกวดปลาตะเพียนขาวใหญ่.. [2023-03-08] "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2.. [2023-02-15] ติดตาม/ขับเคลื่อนงานโครงการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่.. [2023-02-06] ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร พ.ศ... [2023-02-03] ร่วมประสานความร่วมมือ ศูนย์ฯ AIC ประจำจังหวัดยโสธร.. [2023-02-02] งาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตธนาคารสัตว์น้ำแบบมีส.. [2023-02-01] " อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมงให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศ.. [2023-01-24] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC)จังหวัดยโสธร ครั้งที่1/25.. [2023-01-17] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร เรื่อง การขายทอดตลาดต้นไม้ยางนายืนต้นแ.. อ่านทั้งหมด 

งาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตธนาคารสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมปี 2565 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


งาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตธนาคารสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมปี 2565

วันที่ 30 มกราคม 2566 สำนักงานประมงอำเภอเมืองยโสธร

โดย นายพรพิเชษฐ์ ปัญญาประมงอำเภอเมืองยโสธร รับผิดชอบพื้นที่อำเภอทรายมูลเดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานความก้าวหน้างานโครงการธนาคารสินค้าเกษตรกิจกรรมสนับสนุนผลผลิตธนาคารสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมปี 2565 และร่วมกันกำหนดแผนการจับผลผลิตสัตว์น้ำใน เดือนมีนาคม 2566 นี้ และกำหนดแผนการผลิต การดำเนินงานในปี 2566 ร่วมกับแกนนำคณะกรรมการธนาคาร พื้นที่บ้านหนองลาดควายหมู่ 3 ตำบลดู่ลาดอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย