สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด


[2023-03-08] การขายทอดตลาดต้นไม้ยางนายืนต้นและต้นไม้กระบากยืนต้น.. [2023-03-08] ผู้ว่าฯยโสธร มอบรางวัลประกวดปลาตะเพียนขาวใหญ่.. [2023-03-08] "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2.. [2023-02-15] ติดตาม/ขับเคลื่อนงานโครงการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่.. [2023-02-06] ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร พ.ศ... [2023-02-03] ร่วมประสานความร่วมมือ ศูนย์ฯ AIC ประจำจังหวัดยโสธร.. [2023-02-02] งาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตธนาคารสัตว์น้ำแบบมีส.. [2023-02-01] " อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมงให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศ.. [2023-01-24] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC)จังหวัดยโสธร ครั้งที่1/25.. [2023-01-17] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร เรื่อง การขายทอดตลาดต้นไม้ยางนายืนต้นแ.. อ่านทั้งหมด 

สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


วันที่ 12 มกราคม 2561

สำนักงานประมงอำเภอเมืองยโสธร สำนักงานประมงอำเภอมหาชัย ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการ ประมงและเกษตรกรเครือข่ายภาคีเดินทางจากอำเภอเมืองยโสธร

ถึงบ้านหนามแท่ง ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัยเพื่อทำการซื้อ-ขายปลาตะเพียนขาวเพื่อนำไปแปรรูปเป็น ปลาส้ม รายละเอียดดังนี้ 
1 ปลาตะเพียน ขนาด 2 -3 ตัวกิโล ราคา 60 บาท
จำนวน 31.5  กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 1,890.บาท
2. ปลาตะเพียนขนาด 4-5 ตัวต่อกิโลกรัม จำนวน 21.4 ราคากิโลกรัมละ 55 บาท คิดเป็นเงิน= 1,177 บาท มูลค่าการซื้อ-ขายจำนวน 3,067 บาท
จากนั้นได้สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างความเชื่อมั่น ซึ่งกันและกัน 
ดำเนินงานพื้นที่บ้านหนามแท่ง ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย