ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว ในการจำหน่ายสินค้าด้านประมง ภายใต้โครงการ  ร้าน Fisherman  Shop @ Khum  Khuean  Kaeo


[2023-04-28] เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการงบพัฒนาจังหวัดยโสธร ปี 2566 กิจกรรม ส่งเสริมก.. [2023-03-08] การขายทอดตลาดต้นไม้ยางนายืนต้นและต้นไม้กระบากยืนต้น.. [2023-03-08] ผู้ว่าฯยโสธร มอบรางวัลประกวดปลาตะเพียนขาวใหญ่.. [2023-03-08] "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2.. [2023-02-15] ติดตาม/ขับเคลื่อนงานโครงการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่.. [2023-02-06] ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร พ.ศ... [2023-02-03] ร่วมประสานความร่วมมือ ศูนย์ฯ AIC ประจำจังหวัดยโสธร.. [2023-02-02] งาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตธนาคารสัตว์น้ำแบบมีส.. [2023-02-01] " อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมงให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศ.. [2023-01-24] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC)จังหวัดยโสธร ครั้งที่1/25.. อ่านทั้งหมด 

ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว ในการจำหน่ายสินค้าด้านประมง ภายใต้โครงการ  ร้าน Fisherman  Shop @ Khum  Khuean  Kaeo 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วัันที่ 28 ธันวาคม 2565
สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว โดยนายธีระพงษ์ โสทะรักษ์ ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว ในการจำหน่ายสินค้าด้านประมง ภายใต้โครงการ     ร้าน Fisherman  Shop @ Khum  Khuean  Kaeo โดยมีกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเกษตรผสมผสานและแปรรูประมง  ม. 1 ตำบลดงเเคนใหญ่ นำผลิตภัณฑ์เเปรรูปด้านประมง               ได้แก่ ปลาดุกแดดเดียว ปลาดุกย่างรมควัน  มาจำหน่ายในตลาดเกษตรอินทรีย์ บริเวณหน้าหอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว