ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดยโสธร


[2022-09-12] ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร .. [2022-09-12] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65.. [2022-09-10] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65.. [2022-09-10] ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร .. [2022-07-11] ประกาศผลการเลือกสรรและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชก.. [2022-07-04] ประกาศเลื่อน การประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้า.. [2022-07-01] ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเ.. [2022-06-30] ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ Fisherman Shop @YASOTHON.. [2022-06-17] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ.. [2022-06-02] ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื.. อ่านทั้งหมด 

ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดยโสธร  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.

สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านประมงของจังหวัดยโสธร

2.เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อน Fisherman Market และ Fisherman Shop @ Yasothon

3. เพื่อกำหนดทิศทางการเปิดตลาดซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดยโสธร